Instituto Universitario de Medio Ambiente

O Instituto Universitario de Medio Ambiente ten como obxectivo a realización de proxectos e programas de investigación no campo do medio ambiente, así como a impartición de cursos de posgrao e programas de terceiro ciclo.
Así mesmo, abarca moi diversos campos de traballo, aportando a interdisciplinariedade e alta especialización científica necesaria no campo das ciencias medioambientais.
Pazo de Lóngora. Santa Eulalia de Liáns.
15179 Oleiros, Oleiros (05842)
España (ES)

Equipo de goberno

Director/a de Instituto

  • Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta

Secretario/a Instituto

  • Moreda Piñeiro, Jorge