Servizos

biblioteca servicios (c) 200 por 150

Apoio á investigación: recursos de información e servizos de apoio para o persoal investigador.

Apoio á aprendizaxe: recursos de información e servizos de apoio para o alumnado.

Adquisicións: que facer para solicitar que se merquen novas obras.

Formación de usuarios: cursos de formación para alumnado e persoal docente e investigador, sobre todo o que ofrece a Biblioteca.

Información: onde e como facer consultas.

Préstamo: información detallada sobre o préstamo de obras.

Préstamo interbibliotecario: que facer para solicitar documentos que non formen parte das coleccións das bibliotecas da UDC.

Doazón de publicacións: listaxes de documentos que se ofrecen en doazón.