Formación de usuarios

banner_udc_baja

A Biblioteca da UDC presenta este curso o sétimo ano do seu programa de Formación de Usuarios. Nel se afonda na necesaria ensinanza dos produtos postos a disposición da comunidade universitaria pola Biblioteca, co obxectivo principal de conseguir que os usuarios utilicen cada vez máis os nosos recursos. Como resultado do uso destes mellorará a calidade do aprendizaxe do alumnado e a capacidade  investigadora do persoal docente e investigador (PDI).

Os novos cursos  enmarcanse nos proxectos do "grupo de traballo de formación de usuarios' da BUDC; un novo eslabón para alcanzar o obxectivo da incorporación da formación ofertada pola biblioteca nas competencias nucleares e transversais da Universidade. Este curso imos organizar estas sesións: “Recursos e utilidades documentais para o traballo de fin de grao” -con sesions para alumnos e PDI-, “Recursos e utilidades documentais para a tese e  outros traballos académicos” -enfocado a doutorandos e PDI interesado-, “ISI vs Scopus: A métrica da información” -de moito interés para o PDI- e "Redes científicas:tipos e medidas". Impartiranse no Servizo de Biblioteca (Biblioteca Central, Edificio Xoana Capdeville, Campus de A Coruña).

Cada curso ten unha duración de 10 horas: 6 horas presenciais e 4 de traballo virtual.

Os cursos teñen desde o seu comenzo outorgado un crédito de libre configuración polo Vicerrectorado de Investigación, e  aprobouse a concesión dun crédito por actividades propias no marco do Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). Así, as persoas que realicen dous cursos (20 horas) poderán solicitar un certificado de equivalencia a 1 crédito ECTS.

Ademáis, tamén se recibirá un diploma de asistencia de 10 horas por cada curso realizado.

Aparte desta formación máis especializada, as bibliotecas das facultades e escolas realizan, ao comenzo do curso académico, sesions de presentación, dirixidas principalmente ao novo alumnado, anque tamén poden asistir o resto de alumnos. Neles faise unha breve visita guiada á biblioteca, explicase ol uso do catálogo e os servizos que se ofrecen, entre outras cosas.

 

Cursos de formación presencial 2018-2019:

Formulario de inscrición

Materais de formacion:

Taller de autores de Springer