OBRADOIROS

PROGRAMA DE MELLORA DE EMPREGABILIDADE NOS CENTROS (PMEC) CURSO ACADÉMICO 2020-2021

triple logo

 

PRÓXIMOS SEMINARIOS DE EMPRENDEMENTO (MÓDULO 1) E DE ORIENTACIÓN LABORAL (MÓDULO 2) DO PMEC CURSO 2020-2021

Os obxectivos, contidos e modalidade de cada un dos módulos explícanse nos apartados correspondentes nesta páxina. 

 

PRÓXIMOS SEMINARIOS
ORIENTACIÓN LABORAL (MÓDULO 2) "PROBAS DE SELECCIÓN DAS EMPRESAS E RECURSOS PARA A BUSCA DE EMPREGO E PRÁCTICAS"
 • ETSAC (ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA), 15 de abril, de 12:00 a 15:00 h, Modalidade PRESENCIAL. Aula E2. Inscríbete AQUÍ 
 • FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN, 16 de abril, de 10:00 a 12:00 h. Modalidade online (Teams). Inscríbete AQUÍ 
 • FISIOTERAPIA, 21 de abril, de 18:00 a 20:00 h. Modalidade online (Teams). Inscríbete AQUÍ 
 • CC DO TRABALLO, 22 de abril, de 11:00 a 14:00 h. Modalidade PRESENCIAL. Inscribete AQUÍ 
 • CC DA EDUCACIÓN, 29 de abril, de 10:00 a 12:00 h.Modalidade online (Teams). Inscríbete AQUÍ 
 • EPS e a EUP. 12 de marzo de 2021, de 9:00 a 11:00h.  Realizado (o alumnado interesado da EPS e EUP pode elixir outros centros).
 • ERLAC, 24 de marzo de 2021, de 10:00 a 13:00 h.Modalidade Presencial. Realizado (o alumnado interesado pode elixir outros centros).

 

EMPRENDEMENTO/AUTOEMPREGO (MÓDULO 1): "SEMINARIO DE FOMENTO DA CULTURA EMPRENDEDORA"

 • Facultade de CC. da Comunicación. Mércores 28 de abril. 11:00h-14:00h. Modalidade presencial.
 • E.U. de Relacións Laborais. Venres 26 de marzo de 2021 de 10:00 a 13:00h. Modalidade presencial.
 • Facultade de Ciencias (Alumnado do mestrado Bioloxía Molecular, Celular e Xenética e Programa de doutoramento de Bioloxía Celular e Molecular). Mércores, 5 de maio de 2021 de 10:00 a 13:00h. Modalidade online.
 • Graos de Química e Bioloxía da Facultadade de Ciencias 23/04/2021 de 10:00 a 13.00h. Modalidade online.
 • CC. Educación 9/4/2021 de 10:30 a 13:30h. Modalidade online.
 • Facultade de Informática 24/3/2021 de 10:00 a 13:00h. Modalidade online.
 • ETSCCP Aula de Grados 2. Mércores 15/4/2021. 12:45h a 15:15h. Modalidade presencial.
 • ETSAC. Aula E2. Martes 13 de abril. 12:00-15:00 Modalidade presencial
 • Facultade de Humanidades e Documentación. Lugar: Edificio de Apio ao Estudo. Aula 2.1 (2ªplanta). Día: 23 de abril. Hora: 09:30-12:30 h. Modalidade presencial
 • Facultade de Ciencias do Traballo. Aula 4 (planta baixa). Día: 12 de abril . Hora: 10:00-13:00 h. Modalidade presencial
 • Escola Politécnica Superior (EPS)-Escola Universitaria Politécnica (EUP)- Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI). Lugar: Escola Politécnica Superior. Aula 15 (1ª planta). Día: 9 de abril. Hora: 10:00-13:00 h. Modalidade presencial.
 • INSCRICIÓNS: AQUÍ

 

 

EN QUE CONSISTE O PROGRAMA DE MELLORA DA EMPREGABILIDADE NOS CENTROS?

O PMEC é unha iniciativa da Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade que ten por obxectivo xeral que o alumnado e persoas egresadas da UDC posúan os coñecementos imprescindibles que favorecen a súa inserción laboral.

Este programa comprende dous seminarios (Módulo 1 e Módulo 2) e unha xornada única de experiencias e casos prácticos de inserción laboral (Módulo 3) que se realizará a finais de curso e que conta coa participación de empresas e persoas emprendedoras. O alumnado asistente aos tres módulos (1, 2 e 3) do Programa de Mellora da Empregabilidade terá dereito a solicitar 1 crédito ECTS. 

A continuación, desenvólvese polo miúdo a información relevante de cada módulo: 

 

MÓDULO 1

SEMINARIO DE EMPRENDEMENTO

"SEMINARIO DE FOMENTO DA CULTURA EMPRENDEDORA"

Duración: 3 h


Ten como obxetivo difundir como se xeran as ideas empresariais e poder romper os mitos sobre a figura do emprendedor/a, amosando que calquera persoa con gañas e esforzo, pode convertir a súa idea nun proxecto empresarial. O contido formativo versará sobre a explicación da figura do emprendedor/a, a idea de negocio e a posta en marcha. Este formación teórica complementarase cunha dinámica sobre a metodoloxía de xeración de modelos de negocio – Canvas.

Este seminario poderá realizarse online (a través do TEAMS da UDC) ou presencial, dependendo da situación derivada da crise sanitaria. Cada seminario estará dirixido ao alumnado de cada centro (facultade ou escola universitaria) ou ao alumnado de distintos centros segundo o programa consensuado con eles e, na medida que se vaian concretando as datas e modalidade (online ou presencial), publicaranse de forma sucesiva no apartado anterior. 

 


MÓDULO 2

SEMINARIO ORIENTACIÓN LABORAL

"PROBAS DE SELECCIÓN DAS EMPRESAS E RECURSOS PARA A BUSCA DE EMPREGO E PRÁCTICAS"

Duración: 3 h


Obxectivo xeral: desenvolver as competencias básicas necesarias para enfrontar os procesos de selección de persoal utilizados polas empresas na avaliación das persoas candidatas ás ofertas de emprego ou de prácticas.

Os obxectivos específicos deste módulo son:

 • Aprender a elaborar o CV adaptándoo a cada oferta de prácticas ou emprego, saber seleccionar e potenciar os datos máis salientables e a elixir formatos e soportes máis adecuados segundo a empresa e posto.
 • Familiarizarse coa proba da entrevista e os seus tipos, coñecer as preguntas habituais, aquelas máis novidosas e aprender a identificar ass competencias que avalía.
 • Coñecer os recursos básicos para a procura de prácticas e emprego (portais xeralistas e específicos de emprego e prácticas, a Rede EURES, programas de prácticas para estudantes e persoas recentemente egresadas, preparar a autocandidatura espontánea e reflexionar sobre a estratexia dixital para preparar a candidatura, os contactos e as redes sociais profesionais, etc.).

Este curso académico, debido á situación da crise sanitaria pode programarse este seminario de forma online (a través do TEAMS da UDC) ou ben, presencialmente. Este módulo poderá realizarse dirixido ao alumnado de cada facultade ou escola universitaria  ou para alumnado matriculado en distintos centros segundo a programación consensuada que se indica no inicio desta páxina. A medida que se concreten as datas irase publicando de forma sucesiva neste sitio. 

 

                                                                                                                                                                   

MÓDULO 3

"EXPERIENCIAS E CASOS PRÁCTICOS DE INSERCIÓN LABORAL"

Duración: 4 h


Realízase a final de curso e participan profesionais de departamentos de empresas relacionados coa selección de persoal e profesionais do mundo do emprendemento que desenvolverán temas relacionados coas súas áreas:

 • Que procesos de selección aplican?.
 • Que competencias avalían?.
 • Recomendacións sobre como preparar a candidatura a unha oferta de emprego ou de prácticas real.
 • Forma habitual para contactar, etc.,...
 • Como xurdíu o proxecto de empresa.
 • Dificultades atopadas no proceso de creación da empresa.
 • A posta en marcha e presentación da idea empresarial. 

As persoas asistentes beneficiaranse das experiencias de profesionais que contan cunha gran bagaxe experiencial nos seus correspondentes campos.

 

 

 

SEMINARIOS REALIZADOS NO CURSO 2019/2020.

SEMINARIOS REALIZADOS NO CURSO 2018/2019

SEMINARIOS REALIZADOS NO CURSO 2017/2018

curso académico 2020-2021

PROGRAMA DE MELLORA DE EMPREGABILIDADE NOS CENTROS (PMEC) CURSO ACADÉMICO 2020-2021

triple logo

PRÓXIMOS SEMINARIOS DE EMPRENDEMENTO (MÓDULO 1) E DE ORIENTACIÓN LABORAL (MÓDULO 2) DO PMEC CURSO 2020-2021

Os obxectivos, contidos e modalidade de cada un dos módulos explícanse nos apartados correspondentes nesta páxina. 

 

PRÓXIMOS SEMINARIOS
ORIENTACIÓN LABORAL (MÓDULO 2) "PROBAS DE SELECCIÓN DAS EMPRESAS E RECURSOS PARA A BUSCA DE EMPREGO E PRÁCTICAS"
 •  EPS e a EUP. 12 de marzo de 2021, de 9:00 a 11:00h. Para validar este seminario, o alumnado deberá participar activamente na sesión online programada pola EPS dentro do contexto das súas xornadas de orientación profesional e entregar posteriormente (no prazo aproximado de 1 semana) un currículum vitae actualizado. O prazo de inscrición remata o día 9 de marzo ás 14:00 horas. Inscríbete AQUÍ 
 • PRÓXIMOS SEMINARIOS
  ORIENTACIÓN LABORAL (MÓDULO 2) "PROBAS DE SELECCIÓN DAS EMPRESAS E RECURSOS PARA A BUSCA DE EMPREGO E PRÁCTICAS"
   •  EPS e a EUP. 12 de marzo de 2021, de 9:00 a 11:00h. Para validar este seminario, o alumnado deberá participar activamente na sesión online programada pola EPS dentro do contexto das súas xornadas de orientación profesional e entregar posteriormente (no prazo aproximado de 1 semana) un currículum vitae actualizado. O prazo de inscrición remata o día 9 de marzo ás 14:00 horas. Inscríbete AQUÍ 

   • FACULTADE DE HUMANIDADES E DOCUMENTACIÓN, 16 de abril, de 10:00 a 12:00 hModalidade ONLINE Inscríbete AQUÍ 

  • CC DA EDUCACIÓN, 29 de abril, de 10:00 a 12:00 h.Modalidade ONLINE. Inscríbete AQUÍ 

 

EMPRENDEMENTO/AUTOEMPREGO (MÓDULO 1): "SEMINARIO DE FOMENTO DA CULTURA EMPRENDEDORA"
 • Facultade de Ciencias (Alumnado do mestrado Bioloxía Molecular, Celular e Xenética e Programa de doutoramento de Bioloxía Celular e Molecular). Mércores, 5 de maio de 2021 de 10:00 a 13:00h. Modalidade online.
 • Graos de Química e Bioloxía da Facultadade de Ciencias 23/04/2021 de 10:00 a 13.00h. Modalidade online.
 • CC. Educación 9/4/2021 de 10:30 a 13:30h. Modalidade online.
 • Facultade de Informática 24/3/2021 de 10:00 a 13:00h. Modalidade online.
 • INSCRCIÓNS: AQUÍ

Toda a información sobre o Programa de Mellora da Empregabilidade na pestana correspondente do menú de "Cursos". 

 

 

 

 

Cursos realizados no curso académico 2019-2020 (modalidade online)

PROGRAMA DE MELLORA DA EMPREGABILIDADE NOS CENTROS DA UDC

O alumnado asistente á totalidade dos seminarios deste programa tivo dereito a solicitar 1 crédito ECTS. Estes seminarios completan aos que se desenvolveron presencialmente ata marzo de forma presencial.

O programa en liña consta de 3 Módulos:

 • MÓDULO I: "FOMENTO DA CULTURA EMPRENDEDORA" .  Do 22 ao 26 de xuño de 2020 . Temática: autoemprego e emprendemento, coñecementos para a realización dun plan de negocio modelo Canvas (3 horas).
 • MÓDULO II: "SEMINARIO DE ORIENTACIÓN LABORAL". Do 29 de xuño ao 3 de xullo de 2020. Temática: probas de selección das empresas e recursos para a busca de emprego e prácticas, elaboración do CV, a entrevista de traballo, dinámica de grupos (3 horas).
 • MÓDULO III: "EXPERIENCIAS E CASOS PRÁCTICOS DE INSERCIÓN LABORAL". Do 6 ao 10 de xullo de 2020. Temática: persoal dos departamentos de RRHH de empresas informaron sobre os procesos selectivos que utilizan, competencias que avalían, etc, e, por outra banda, persoas emprendedoras contaron a súa experiencia na creación da súa empresa (4 horas). As presentacións convertíronse en vídeos para que as persoas asistentes dispoñeran dos contidos e o venres 10 de xullo arbríuse un chat para que as persoas inscritas poideran falar coas empresas e emprendedores/as.

Modalidade: Teleformación na paltaforma MOODLE UDC

 

CURSO DE ORIENTACIÓN LABORAL DIRIXIDO AO ALUMNADO DA FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA EQUIVALENTE ÁS PRÁCTICAS ACADÉMICAS

IDENTIFICA AS TÚAS FORTALEZAS, ELABORA O CV E PREPÁRATE PARA AS PROBAS DE SELECCIÓN. 

 • Duración: 20 horas
 • Data de comezo: 01/06/2020
 • Modalidade: Teleformación na plataforma MOODLE UDC
 • Dirixido ao alumnado da Facultade de Economía e Empresa

 

CURSO DE ORIENTACIÓN LABORAL EN COLABORACIÓN COA UNIDADE DE FORMACIÓN E ASESORAMENTO DO CUFIE (CENTRO UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA)

Dirixido a todo o alumnado de grao e máster. 

 • CURSO: "EMPRENDEMENTO E AUTOEMPREGO"

          Duración de 10 hs. e realizado entre o 1 e o 30 de marzo de 2020

          OBXECTIVOS:

          Adquisición de competencias emprendedoras e formación axeitada para identificar unha boa
          idea de negocio e a súa viabilidade no nicho de mercado correspondente.

 

          CONTIDO

          -A figura do emprendedor e o autoemprego.
          -A idea de negocio. A túa proposta de valor.
          -A viabilidade do proxecto a través do plano de negocio. (Modelo Canvas).
          -Constitución e posta en marcha da empresa.
          -Vías de financiación

          FICHA INFORMATIVA DO CURSO DE EMPRENDEMENTO E AUTOEMPREGO

 

 • CURSO: "MELLORA DA EMPREGABILIDADE" (ORIENTACIÓN LABORAL)

          Duración de 10 hs. e realizado entre o 1 e o 29 de febreiro de 2020

           OBXECTIVOS:

          1- Comprender a importancia da análise das propias competencias profesionais con relación
          ás demandadas polo mercado laboral.
          2- Reflexionar sobre os intereses profesionais e a determinación dos obxectivos.
          3- Definir o propio perfil profesional en distintos contextos.
          4- Coñecer como se realizan os procesos de selección habituais nas empresas
          5- Saber usar as principais ferramentas e recursos para buscar prácticas e emprego no
          ámbito privado e público.
          6- Elaborar un plan básico e persoal de mellora da empregabilidade.

           CONTIDOS:

           I- O autocoñecemento: análise das competencias profesionais e definición do perfil
              profesional
           - Fortalezas e debilidades das competencias específicas e transversais propias
           - Determinación do (s) obxectivo (s) profesionais
           - Competencias máis demandadas polo mercado laboral
           - Comparación ou balance entre as competencias profesionais que se ofrecen á
              empresa e as que esta demanda.
           - Definición do perfil profesional: a técnica do discurso de ascensor (elevator pitch).


           II- O proceso de selección das empresas e as ferramentas máis importantes para buscar
            emprego e prácticas
           1) O currículum vitae
           - Tipos e novas fórmulas para a súa elaboración (CV 2.0)
           - Recomendacións
           2) A carta de presentación ou de motivación
           - Estrutura
           - Tipos
           - Recomendacións para a súa redacción
           3) A entrevista de traballo
           - Tipos
           - A comunicación verbal e non verbal
           - Recomendacións: antes, durante e despois da entrevista
           4) As dinámicas de grupo
           - Exemplos
           - Competencias que avalían
           - Recomendacións
           5) Outras probas de selección


           III- Recursos básicos para buscar prácticas e emprego no ámbito privado e público

           - Os portais de emprego, metabuscadores e páxinas web de interese en distintos
           ámbitos xeográficos (especialmente autonómico, nacional e europeo).
           - As redes sociais especializadas
           - O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e Servizo Público de Emprego de
           Galicia (SPEG)
           - A rede EURES
           - Boletíns oficiais e páxinas de información sobre o emprego público
           IV- Deseño dun plan básico e persoal de mellora da empregabilidade

           FICHA INFORMATIVA DO CURSO MELLORA DA EMPREGABILIDADE

 

 

Triple logo UDC CIXUG MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

 

 

FORO AVANZA VIRTUAL 2020

O FORO AVANZA, como nas anteriores edicións, baséase en tres actividades fundamentais para a empregabilidade de calquera estudante ou persoa egresada: emprego, emprendemento e contacto coas empresas. Inclúe distintas actividades desenvolvidas polo persoal técnico das empresas, profesionais recoñecidos do emprego público/privado e especialistas nas distintas temáticas relacionadas co emprego e o emprendimento.

Coñecerás programas específicos para o autoemprego da mocidade universitaria; a saída laboral do emprego público; como preparar unha entrevista de éxito; como crear un bo currículum vitae; as oportunidades de emprego, prácticas e voluntariado en Europa; como podes crear e usar o teu LinkedIn para buscar emprego ou potenciar a túa marca persoal, etc. Terás a posibilidade de contactar coas empresas, consultar as túas dúbidas, enviarlles o teu currículum vitae...

Esta edición, que se desenvolverá os días 10, 11 e 12 de novembro, será virtual a través do TEAMS da UDC previa inscrición gratuita que remata o día 9 de novembro ás 14:00 horas (aforo limitado). O alumnado de Grao que asista terá dereito a solicitar 1 crédito ECTS previa inscrición. 

Programa

 

VIDEOCONFERENCIAS E CONTACTOS

Relatorios día 10/11/2020

 

Relatorios día 11/11/2020

 

Relatorios día 12/11/2020 (1ª parte)

 

Relatorios día 12/11/2020 (2ª parte)

Presentación de empresas

 

FORO AVANZA 2019

O FORO AVANZA basease en tres actividades fundamentais para a empregabilidade de calquera estudante ou persoa egresada: Emprego, emprendemento e contacto con empresas.

Ao longo de tres  días desenvolvéronse charlas informativas, obradoiros e encontros coas empresas participantes no FORO coa posibilidade de entregar CV.

O FORO celebrouse os días 22, 23 e 24 de outubro na Facultade de Economía e Empresa, situada no Campus de Elviña

Programa

Presentacións

Reportaxe fotográfica (conferencias, obradoiros e presentacións de empresas)

Reportaxe fotográfica dos "Encontros coas empresas"

 

 

FORO AVANZA 2018

O FORO AVANZA vai ter tres actividades fundamentais para calquer estudante ou titulado/a para a súa empregabilidade: Emprego, emprendemento e contacto con empresas.

Ao longo de tres  días desenvolveranse charlas informativas, obradoiros e encontros coas empresas participantes no FORO, que ademáis poderán recoller currículos.

O FORO celebrouse os días 13, 14 e 15 de novembro na Facultade de Economía e Empresa, situada no Campus de Elviña

Programa

Presentacións