Cursos

PROGRAMA MELLORA DA EMPREGABILIDADE NOS CENTROS DA UDC 2017/2018


A asistencia aos tres módulos formativos cunha duración de 10 hs., dará a posibilidade ao alumnado de solicitar 1 crédito ECTS.

Este programa constará de tres módulos formativos:

MÓDULO 1.-  SEMINARIO DE FOMENTO DA CULTURA EMPRENDEDORA – 3HS.
Terá como obxetivo difundir como se xeran as ideas empresariais e poder romper os mitos sobre a figura do emprendedor/a, amosando que calquera persoa con gañas e esforzo, pode convertir a súa idea nun proxecto empresarial. O contido formativo versará sobre a explicación da figura do emprendedor/a, a idea de negocio e a posta en marcha. Este formación teórica complementarase cunha dinámica sobre a metodoloxía de xeración de modelos de negocio – Canvas.


MÓDULO 2.-  SEMINARIO ORIENTACIÓN LABORAL: INTRODUCCIÓN AOS PROCESOS DE SELECCIÓN DAS EMPRESAS- 3 HS.
Axuda para desenvolver as competencias básicas necesarias para enfrontar os procesos de selección de persoal utilizados polas empresas para avaliar aos/ás candidatos/as . Abarcarase o curriculum vitae, a entrevista de traballo, a dinámica de grupos e recursos para a busca de emprego ou prácticas.


MÓDULO 3.-   CASOS PRÁCTICOS- 4HS.
Profesionais de departamentos de RR.HH. de distintas empresas ou persoas que orienten sobre a busca de emprego e o relatorio das experiencias de emprendedores, complementarán o programa formativo.

 

Obradorios dispoñibles

Obradoiros realizados

  • Facultade de Ciencias de Educación. Seminario de Emprendemento. 28 de novembro de 10.00 a 13.00. Salón de Graos
  • Facultade de Ciencias. Seminario de Emprendemento. 15 novembro 2017 de 11.00 a 14.00h. Aula 14
  • Escola Universitaria de Deseño Industrial. Seminario de Emprendemento. 15 novembro 2017 de 9.30 a 12.30. Aula de Creación - 2ª planta
  • Escola de Camiños, Canais e Portos. Seminario de Emprendemento. 16 de novembro de 2017 de 12.30 a 15.30. Aula informática
  • ETS Arquitectura. Seminario de Emprendemento. 17 de novembro de 11.00 a 14.00. Salón de Actos
  • Facultade Ciencias do Traballo Seminario de Emprendemento. 21 novembro 2017 de 11.00 a 14.00h. Aula 05
  • Escola Politécnica Superior. Seminario de Emprendemento. 24 novembro 2017 de 11.00 a 14.00h. Seminario 1