Mobilidade internacional con fins de estudos

Regulamento da UDC sobre mobilidade internacional

Recomendacións xerais para estudantes Erasmus do Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación

Carta do Estudante Erasmus e mais información sobre programa Erasmus+

Erasmus e BREXIT

BREXIT e estudantes universitarios

-Student visa (para estudantes anuais):

www.gov.uk/student-visa

-Student visitor visa (para estudantes dun só semestre):

www.gov.uk/student-visitor-visa

Comunicados do SEPIE sobre o coronavirus COVID-19:

A partir do 10/03/20, habilitouse na web do SEPIE un espazo informativo onde se irá actualizando toda a información relevante

 

Convocatorias da UDC

Curso 2021/22

Se tes pensado facer unha estadía de mobilidade internacional no curso 2021/22, prepárate para conseguir o nivel minimo do idioma requerido a través de:

Probas de nivel no Centro de linguas en decembro 2020

Probas do ACLES no Centro de linguas a partir de xaneiro 2021

Tablas de certificados de idiomas reconocidos por ACLES 2021

A ORI organizou en TEAMS dúas charlas informativas para o estudantado sobre a convocatoria de mobilidade internacional UDC para o curso 2021-2022:

Venres 04 de decembro 2020, 12:00h (duración estimada 1 hora) GALEGO

Venres 04 de decembro 2020, 17:00h (duración estimada 1 hora) ESPAÑOL

Presentación das charlas informativas (PDF)

Convocatoria de prazas de mobilidade internacional para estudantes para o curso 2021/22: Erasmus+ e Bilateral SM (publicada 08/01/2021)

Oferta de prazas de mobilidade internacional

PORTAL DE SOLICITUDE

IMPORTANTE:

Comenzo de presentación de solicitudes no primeiro prazo da convocatoria: 11/01/2021

Para acceder ao PORTAL de solicitude, utilizar preferentemente navegadores Firefox ou Google Chrome.

Para poder acceder á plataforma serán necesarias as súas credenciais da UDC. No caso de descoñecer estos datos diríxase o seu centro.

O seu correo electrónico da UDC, que deberá indicar no formulario, será a dirección que a ORI utilice en todo momento para poñerse en contacto con vostede.

Só se admitirá unha solicitude por estudante, polo que non debe enviar en liña o formulario ata que estea seguro de que está ben completada. Verificar convenentemente a oferta de prazas restantes que corresponda para cada centro.

Para calquera consulta sobre o Portal de solicitude, envíe un correo a rrii@udc.es

RESOLUCIÓNS DE ASIGNACIÓN DE PRAZAS DE MOBILIDADE

RESOLUCIÓNS DO PRIMEIRO PRAZO DA CONVOCATORIA

O procedemento para as aceptacións e as renuncias ás prazas de mobilidade adxudicadas nas resolucións definitivas comunicarase dende a ORI, por correo electrónico (do dominio @udc.es) aos candidatos/as.

RESOLUCIÓNS DO SEGUNDO PRAZO DA CONVOCATORIA

RESOLUCIÓNS DO TERCEIRO PRAZO DA CONVOCATORIA

  • Resolución provisional por centros
  • Resolución definitiva por centros

RESOLUCIÓNS DO CUARTO PRAZO DA CONVOCATORIA

  • Resolución definitiva por centros

RESOLUCIÓNS DE REPARTO DE AXUDAS ECONÓMICAS

Reparto de bolsas bilaterais do primer e segundo prazo da convocatoria

Reparto provisional de bolsas Erasmus+ do primeiro e segundo prazo da convocatoria

Reparto provisional de bolsas Erasmus+ do terceiro prazo da convocatoria

Reparto de bolsas bilaterais do cuarto prazo da convocatoria

Reparto provisional de bolsas Erasmus+ do cuarto prazo da convocatoria

Reparto definitivo de bolsas Erasmus+

 

Curso 2020/2021

Se tes pensado facer unha estadía de mobilidade internacional no curso 2020/21... ten presentes os requisitos lingüisticos e prepárate!

REUNIÓNS INFORMATIVAS 2019

Convocatoria de prazas de mobilidade internacional para estudantes para o curso 2020/21: Erasmus+ e Bilateral SM

(Modificación actualizada  a 08/04/2020)

Oferta de prazas de mobilidade internacional

PORTAL DE SOLICITUDE

IMPORTANTE:

Para acceder ao PORTAL de solicitude, utilizar preferentemente navegadores Firefox ou Google Chrome.

Para poder acceder á plataforma serán necesarias as súas credenciais da UDC. No caso de descoñecer estos datos diríxase o seu centro.

O seu correo electrónico da UDC, que deberá indicar no formulario, será a dirección que a ORI utilice en todo momento para poñerse en contacto con vostede.

Só se admitirá unha solicitude por estudante, polo que non debe enviar en liña o formulario ata que estea seguro de que está ben completada. Verificar convenentemente a oferta de prazas restantes que corresponda para cada centro.

Para calquera consulta sobre o Portal de solicitude, envíe un correo a rrii@udc.es

 

RESOLUCIÓNS DE ASIGNACIÓN DE PRAZAS DE MOBILIDADE

RESOLUCIÓNS DO PRIMEIRO PRAZO DA CONVOCATORIA

O procedemento para as aceptacións e as renuncias ás prazas de mobilidade adxudicadas nas resolucións definitivas comunicarase dende a ORI, por correo electrónico (do dominio @udc.es) aos candidatos/as.

RESOLUCIÓNS DO SEGUNDO PRAZO DA CONVOCATORIA

RESOLUCIÓNS DO TERCEIRO PRAZO DA CONVOCATORIA

RESOLUCIÓNS DO CUARTO PRAZO DA CONVOCATORIA

RESOLUCIÓNS DE REPARTO DE AXUDAS ECONÓMICAS

Reparto de bolsas bilaterais do primer e segundo prazo da convocatoria

Reparto provisional de bolsas Erasmus+ do primeiro e segundo prazo da convocatoria

Reparto provisional de bolsas Erasmus+ do terceiro prazo da convocatoria

Reparto de bolsas bilaterais do cuarto prazo da convocatoria

Reparto provisional de bolsas Erasmus+ do cuarto prazo da convocatoria

Reparto definitivo de bolsas Erasmus+

 

Curso 2019/2020

Se tes pensado facer unha estadía de mobilidade internacional no curso 2019/20... ten presentes os requisitos lingüisticos e prepárate!

Certificados recoñecidos por ACLES

Consegue a túa ACREDITACIÓN LINGÜÍSTICA no Centro de Linguas da UDC!!

 

Convocatoria de prazas de mobilidade internacional para estudantes para o curso 2019/20: Erasmus+ e Bilateral

Data de publicación: 10/01/2019

REUNIÓNS INFORMATIVAS (celebradas en 2018)

Oferta de prazas de mobilidade internacional

PORTAL DE SOLICITUDE

IMPORTANTE:

Para acceder ao PORTAL de solicitude, utilizar preferentemente navegadores Firefox ou Google Chrome.

Para poder acceder á plataforma serán necesarias as súas credenciais da UDC. No caso de descoñecer estos datos diríxase o seu centro.

O seu correo electrónico da UDC, que deberá indicar no formulario, será a dirección que a ORI utilice en todo momento para poñerse en contacto con vostede.

Só se admitirá unha solicitude por estudante, polo que non debe enviar en liña o formulario ata que estea seguro de que está ben completada. Verificar convenentemente a oferta de prazas restantes que corresponda para cada centro.

Para calquera consulta sobre o Portal de solicitude, envíe un correo a rrii@udc.es

 

RESOLUCIÓNS DE ASIGNACIÓN DE PRAZAS DE MOBILIDADE

RESOLUCIÓNS DO PRIMEIRO PRAZO DA CONVOCATORIA

RESOLUCIÓNS DO SEGUNDO PRAZO DA CONVOCATORIA

RESOLUCIÓNS DO TERCEIRO PRAZO DA CONVOCATORIA

RESOLUCIÓNS DO CUARTO PRAZO DA CONVOCATORIA

RESOLUCIÓNS DE REPARTO DE AXUDAS ECONÓMICAS

Reparto de bolsas bilaterais do primer e segundo prazo da convocatoria

Reparto provisional de bolsas Erasmus+ do primeiro e segundo prazo da convocatoria

Reparto de bolsas bilaterais do terceiro prazo da convocatoria

Reparto provisional de bolsas Erasmus+ do terceiro prazo da convocatoria

Reparto de bolsas bilaterais do cuarto prazo da convocatoria

Reparto provisional de bolsas Erasmus+ do cuarto prazo da convocatoria

Reparto definitivo de bolsas Erasmus+ do primeiro e segundo prazo da convocatoria