BOLSAS PARA MELLORAR AS COMPETENCIAS LINGUISTICAS DO ESTUDANTADO DA UDC

Curso 2019/20

Data límite de solicitude: 5 de setembro de 2019

Listaxe provisional de solicitudes admitidas. Data de publicación: 9 de setembro de 2019

Listaxe definitiva de concesión de axudas. Data de publicación: 13 de setembro de 2019

Curso 2018/19

Data límite de solicitude: 5 de setembro de 2018

Actualización da listaxe definitiva de concesión de axudas. Data de publicación: 21 de setembro de 2018

Curso 2017/18

Listaxe provisional de solicitudes admitidas. Data de publicación: 11 de setembro de 2017

Listaxe defintiva de concesión de axudas. Data de publicación: 25 de setembro de 2017