Información para estudantes da UDC

Os estudantes da UDC poden participar en distintos programas de:

 

MOBILIDADE INTERNACIONAL:

Erasmus+ estudos

mobilidades bilaterais para estudos

libre mobilidade 

prácticas internacionais.

 

A normativa aplicable para a mobilidade internacional é a seguinte:

Regulamento sobre mobilidade internacional de estudantes versión consolidada a feb. 2015 (aprobado 20/12/12, modificado 27/02/14 e 29/01/15)

Consulta a listaxe de persoas responsables de relacións internacionais nos centros da UDC (coordinadores académicos).

 

MOBILIDADE NACIONAL

Programa SICUE