PROGRAMA ERASMUS

 Curso 2014 - 2015

Estadísticas sobre españois

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos do Programa Erasmus
Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos do Erasmus Prácticas

Estatísticas sobre estranxeiros

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos

Estatísticas sobre profesores

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
Datos baseados nas enquisas realizadas ós profesores

Estatísticas sobre persoal

Datos baseados nas enquisas realizadas ó personal