Información e apoio institucional

 Orixe da información (porcentaxe de estudantes extranxeiros)

Orixe_informacion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio adecuado da IO (porcentaxe de estudantes extranxeiros)

Apoio_UDC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio adecuado da IA (porcentaxe de estudantes extranxeiros)

 Apoio_IO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grao de integración (porcentaxe de estudantes extranxeiros)

Grado_integracion