Formación Software Libre

Os cursos son gratuitos e están destinados a persoal docente e investigador da Universidade da Coruña.

A preinscrición para os cursos de cada convocatoria realizarase segundo os prazos que se indican, dende as 10:00 horas da primeira xornada ate as 23:59 horas da última. 

Cando se abran os prazos de preinscrición aparecerá un enlace en cada convocatoria para poder ter acceso ao formulario de preinscrición e, cando remate o prazo, publicaránse tanto as listaxes de preinscrición como as de admisión en cada curso.

A admisión nos cursos realizarase por riguroso orde de recepción da solicitude.


Setembro / Outubro 2019

Preinscrición: 1 ao 7 de xullo de 2019
Código Curso Datas Horas Modalidade
19/TE/123 Creación e tratamento de imaxes e fotografías 09/09/2019 - 07/10/2019 20 En liña
19/TE/124 Creación de infografías e deseños vectoriais 18/09/2019 - 18/10/2019 20 En liña
19/TE/125 Iniciación a GNU Octave 18/09/2019 - 18/10/2019 20 En liña
19/TE/126 Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus 18/09/2019 - 18/10/2019 20 En liña

 

 

A preinscrición non implica a admisión do curso, as listaxes de preinscrición publicaránse cando remate a preinscrición en cada convocatoria.

As listaxes de admisión publicaránse posteriormente ás de preinscición e nelas figurarán os admitidos/as nos diferentes cursos, que recibirán por correo electrónico a confirmación da admisión.


Setembro / Outubro 2019

 
Código Curso Datas Horas Modalidade
19/TE/123 Creación e tratamento de imaxes e fotografías 09/09/2019 - 07/10/2019 20 En liña
19/TE/124 Creación de infografías e deseños vectoriais 18/09/2019 - 18/10/2019 20 En liña
19/TE/125 Iniciación a GNU Octave 18/09/2019 - 18/10/2019 20 En liña
19/TE/126 Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus 18/09/2019 - 18/10/2019 20 En liña

 

 

As persoas admitidas nos diferentes cursos recibirán por correo electrónico a confirmación da admisión.

As listaxes de admisión poden sufrir variacións con respecto ao publicado inicialmente na web, debido ás baixas que poidan irse causando nos diferentes cursos e que darán lugar á entrada de persoas da listaxe de agarda.


Setembro / Outubro 2019

 
Código Curso Datas Horas Modalidade
19/TE/123 Creación e tratamento de imaxes e fotografías 09/09/2019 - 07/10/2019 20 En liña
19/TE/124 Creación de infografías e deseños vectoriais 18/09/2019 - 18/10/2019 20 En liña
19/TE/125 Iniciación a GNU Octave 18/09/2019 - 18/10/2019 20 En liña
19/TE/126 Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus 18/09/2019 - 18/10/2019 20 En liña