Obxectivos xerais

  • Mellorar os procesos involucrados no proceso de ensino-aprendizaxe.
  • Avaliar as necesitades da comunidade universitaria (PDI e alumnado) a través do Plano Director Docente, para a proposta de accións de mellora.
  • Aumentar a calidade dos procesos educativos a través da formación e asesoramento da comunidade universitaria.
  • Facilitar o procesos de actualización sobre aspectos pedagóxicos e didácticos.
  • Favorecer a reflexión e a autocrítica para potenciar procesos de cambio nos procesos de ensino-aprendizaxe.
  • Promover a integración das TIC nos procesos de traballo da comunidade universitaria a través dunha formación técnica e pedagóxica que posibilite o seu mellor aproveitamento.
  • Dar a coñecer o Plan de Converxencia Europea e os problemas da súa incorporación á universidade.
  • Aumentar o nivel da calidade de vida da comunidade universitaria mediante a mellora dos hábitos e estratexias de coidado da saúde.