Dirección e coordinadores

Enrique de la Torre Fernández

Director

Belén Toja Reboredo

Coordinadora do PAT

Fernando Iglesias Amorín

Coordinador de Guías Docentes

Equipo técnico

Sonia Seijas Ramos

Técnica do CUFIE

Ana Peña Cabanas

Técnica de Teleformación

David Fociños Fernández

Técnico do CUFIE

Administración

Mª Dolores Fernández Vázquez

Xefa de Negociado

Mónica Dopico García

Posto base

María José Raviña Caneda

Posto base