Dirección e coordinadores

Enrique de la Torre Fernández

Director

Belén Toja Reboredo

Coordinadora do PAT

Fernando Iglesias Amorín

Coordinador de Guías Docentes

Equipo técnico

Ana Peña Cabanas

Técnica de Teleformación

Sonia Seijas Ramos

Técnica do CUFIE

David Fociños Fernández

Técnico do CUFIE

Unidade de Teleformación
Unidade de Atención á Diversidade
Unidade de Formación e Asesoramento
Innovación Educativa
Programa Espazo Compartido
Unidade de Ensino Non Universitario

Administración

Mª Dolores Fernández Vázquez

Xefa de Negociado

Mónica Dopico García

Posto base

María José Raviña Caneda

Posto base