Formación inicial

 A preinscrición para cada módulo realizarase segundo os prazos que se indican.

Os horarios dos prazos de preinscrición que se establecen serán dende as 10:00 horas da primeira xornada ate as 23:59 horas da última. 

Cando se abran os prazos de preinscrición aparecerá un enlace en cada módulo para poder ter acceso ao formulario de preinscrición e, cando remate o prazo, publicaránse tanto as listaxes de preinscrición como as de admisión en cada un dos módulos. 


Curso 2020/2021


MÓDULO 1: (Do 2 de novembro de 2020 ao 28 de febreiro de 2021) (48 horas)
Preinscrición: 5 ao 11 de outubro de 2020
Código Curso Datas Aula
PFI2021-01 Introdución ao uso de Moodle para a docencia 2 ao 30 de novembro Virtual
PFI2021-02 Identidade dixital e Entornos Persoais de Aprendizaxe 1 ao 31 de decembro Virtual
PFI2021-03 Deseño e implementación de materiais didácticos multimedia para a docencia 4 ao 31 de xaneiro Virtual
PFI2021-04 Diversidade e ensino superior 1 ao 28 de febreiro Virtual

 

MÓDULO 3: (Do 2 de novembro de 2020 ao 28 de febreiro de 2021) (48 horas)
Preinscrición: 5 ao 11 de outubro de 2020
Código Curso Datas Aula
PFI2021-09 Avaliación de aprendizaxes nun enfoque por competencias 2 ao 30 de novembro Virtual
PFI2021-10 Metodoloxías activas: aprendizaxe cooperativa e ABP 1 ao 31 de decembro Virtual
PFI2021-11 Cuestións xurídico-administrativas da docencia universitaria 4 ao 31 de xaneiro Virtual
PFI2021-12 Responsabilidade Social e Ambiental Universitaria 1 ao 28 de febreiro Virtual

 

MÓDULO 2: (Do 1 de marzo ao 30 de xuño de 2021) (48 horas)
Preinscrición: 1 ao 7 de febreiro de 2021
Código Curso Datas Aula
PFI2021-05 A planificación da docencia no ensino universitario 1 ao 31 de marzo Virtual
PFI2021-06 Metodoloxías activas: Flipped Classroom 1 ao 30 de abril Virtual
PFI2021-07 Orientación e titorización no ensino superior 1 ao 31 de maio Virtual
PFI2021-08 Calidade nas titulacións e avaliación interna do profesorado 1 ao 30 de xuño Virtual

 

MÓDULO 4: (Do 1 de marzo ao 30 de xuño de 2021) (56 horas)
Preinscrición: 1 ao 7 de febreiro de 2021
Código Curso Datas Aula
PFI2021-13

Presentación dun proxecto de innovación docente para unha materia dentro do campo de estudo do/a docente

1 de marzo ao 30 de xuño Virtual

 

 

 

A preinscrición non implica a admisión no módulo, as listaxes de preinscrición publicaránse cando remate a preinscrición.

As listaxes de admisión publicaránse posteriormente ás de preinscición e nelas figurarán os admitidos/as nos diferentes módulos.

Curso 2020/2021


MÓDULO 1: (Do 2 de novembro de 2020 ao 28 de febreiro de 2021) (48 horas)
Listaxe de preinscrición Módulo 1
Preinscrición: 5 ao 11 de outubro de 2020
Código Curso Datas Aula
PFI2021-01 Introdución ao uso de Moodle para a docencia 2 ao 30 de novembro Virtual
PFI2021-02 Identidade dixital e Entornos Persoais de Aprendizaxe 1 ao 31 de decembro Virtual
PFI2021-03 Deseño e implementación de materiais didácticos multimedia para a docencia 4 ao 31 de xaneiro Virtual
PFI2021-04 Diversidade e ensino superior 1 ao 28 de febreiro Virtual

 

MÓDULO 3: (Do 2 de novembro de 2020 ao 28 de febreiro de 2021) (48 horas)
Listaxe de preinscrición Módulo 3
Preinscrición: 5 ao 11 de outubro de 2020
Código Curso Datas Aula
PFI2021-09 Avaliación de aprendizaxes nun enfoque por competencias 2 ao 30 de novembro Virtual
PFI2021-10 Metodoloxías activas: aprendizaxe cooperativa e ABP 1 ao 31 de decembro Virtual
PFI2021-11 Cuestións xurídico-administrativas da docencia universitaria 4 ao 31 de xaneiro Virtual
PFI2021-12 Responsabilidade Social e Ambiental Universitaria 1 ao 28 de febreiro Virtual

 

MÓDULO 2: (Do 1 de marzo ao 30 de xuño de 2021) (48 horas)
Listaxe de preinscrición Módulo 2
Preinscrición: 1 ao 7 de febreiro de 2021
Código Curso Datas Aula
PFI2021-05 A planificación da docencia no ensino universitario 1 ao 31 de marzo Virtual
PFI2021-06 Metodoloxías activas: Flipped Classroom 1 ao 30 de abril Virtual
PFI2021-07 Orientación e titorización no ensino superior 1 ao 31 de maio Virtual
PFI2021-08 Calidade nas titulacións e avaliación interna do profesorado 1 ao 30 de xuño Virtual

 

MÓDULO 4: (Do 1 de marzo ao 30 de xuño de 2021) (56 horas)
Listaxe de preinscrición Módulo 4
Preinscrición: 1 ao 7 de febreiro de 2021
Código Curso Datas Aula
PFI2021-13

Presentación dun proxecto de innovación docente para unha materia dentro do campo de estudo do/a docente

1 de marzo ao 30 de xuño Virtual

 

 

 

As listaxes de admisión publicaránse ao remate do prazo de preinscrición e logo da publicación das listaxes de preinscrición.

As listaxes de admisión poden sufrir variacións con respecto ao publicado inicialmente na web, debido ás baixas que poidan irse causando nos diferentes módulos e que darán lugar á entrada de persoas da listaxe de agarda.

Curso 2020/2021

MÓDULO 1: (Do 2 de novembro de 2020 ao 28 de febreiro de 2021) (48 horas)
Listaxe de admisión Módulo 1
Preinscrición: 5 ao 11 de outubro de 2020
Código Curso Datas Aula
PFI2021-01 Introdución ao uso de Moodle para a docencia 2 ao 30 de novembro Virtual
PFI2021-02 Identidade dixital e Entornos Persoais de Aprendizaxe 1 ao 31 de decembro Virtual
PFI2021-03 Deseño e implementación de materiais didácticos multimedia para a docencia 4 ao 31 de xaneiro Virtual
PFI2021-04 Diversidade e ensino superior 1 ao 28 de febreiro Virtual

 

MÓDULO 3: (Do 2 de novembro de 2020 ao 28 de febreiro de 2021) (48 horas)
Listaxe de admisión Módulo 3
Preinscrición: 5 ao 11 de outubro de 2020
Código Curso Datas Aula
PFI2021-09 Avaliación de aprendizaxes nun enfoque por competencias 2 ao 30 de novembro Virtual
PFI2021-10 Metodoloxías activas: aprendizaxe cooperativa e ABP 1 ao 31 de decembro Virtual
PFI2021-11 Cuestións xurídico-administrativas da docencia universitaria 4 ao 31 de xaneiro Virtual
PFI2021-12 Responsabilidade Social e Ambiental Universitaria 1 ao 28 de febreiro Virtual

 

MÓDULO 2: (Do 1 de marzo ao 30 de xuño de 2021) (48 horas)
Listaxe de admisión Módulo 2
Preinscrición: 1 ao 7 de febreiro de 2021
Código Curso Datas Aula
PFI2021-05 A planificación da docencia no ensino universitario 1 ao 31 de marzo Virtual
PFI2021-06 Metodoloxías activas: Flipped Classroom 1 ao 30 de abril Virtual
PFI2021-07 Orientación e titorización no ensino superior 1 ao 31 de maio Virtual
PFI2021-08 Calidade nas titulacións e avaliación interna do profesorado 1 ao 30 de xuño Virtual

 

MÓDULO 4: (Do 1 de marzo ao 30 de xuño de 2021) (56 horas)
Listaxe de admisión Módulo 4
Preinscrición: 1 ao 7 de febreiro de 2021
Código Curso Datas Aula
PFI2021-13

Presentación dun proxecto de innovación docente para unha materia dentro do campo de estudo do/a docente

1 de marzo ao 30 de xuño Virtual