Cronograma

 A preinscrición para cada módulo realizarase segundo os prazos que se indican.

Os horarios dos prazos de preinscrición que se establecen serán dende as 10:00 horas da primeira xornada ate as 23:59 horas da última. 

Cando se abran os prazos de preinscrición aparecerá un enlace en cada módulo para poder ter acceso ao formulario de preinscrición e, cando remate o prazo, publicaránse tanto as listaxes de preinscrición como as de admisión en cada un dos módulos. 


Curso 2018/2019


MÓDULO 1: (Do 1 de novembro de 2018 ao 28 de febreiro de 2019) (48 horas)
Preinscrición: 8 ao 14 de outubro de 2018
Código Curso Datas Aula
PFI1819-01 Introdución ao uso de Moodle para a docencia 1 ao 30 de novembro Virtual
PFI1819-02 Identidade dixital e Entornos Persoais de Aprendizaxe 1 ao 31 de decembro Virtual
PFI1819-03 Deseño e implementación de materiais didácticos multimedia para a docencia 1 ao 31 de xaneiro Virtual
PFI1819-04 Diversidade e ensino superior 1 ao 28 de febreiro Virtual

 

MÓDULO 3: (Do 1 de novembro de 2018 ao 28 de febreiro de 2019) (48 horas) 
Preinscrición: 8 ao 14 de outubro de 2018
Código Curso Datas Aula
PFI1819-09 Avaliación de aprendizaxes nun enfoque por competencias 1 ao 30 de novembro Virtual
PFI1819-10 Metodoloxías activas: aprendizaxe cooperativa e ABP 1 ao 31 de decembro Virtual
PFI1819-11 Cuestións xurídico-administrativas da docencia universitaria 1 ao 31 de xaneiro Virtual
PFI1819-12 Responsabilidade Social e Ambiental Universitaria 1 ao 28 de febreiro Virtual

 

MÓDULO 2: (Do 1 de marzo ao 30 de xuño de 2019) (48 horas)
Preinscrición: 4 ao 10 de febreiro de 2019
Código Curso Datas Aula
PFI1819-05 A planificación da docencia no ensino universitario 1 ao 31 de marzo Virtual
PFI1819-06 Metodoloxías activas: Flipped Classroom 1 ao 30 de abril Virtual
PFI1819-07 Orientación e titorización no ensino superior 1 ao 31 de maio Virtual
PFI1819-08 Calidade nas titulacións e avaliación interna do profesorado 1 ao 30 de xuño Virtual

 

MÓDULO 4: (Do 1 de marzo ao 30 de xuño de 2019) (56 horas)
Preinscrición: 4 ao 10 de febreiro de 2019
Código Curso Datas Aula
PFI1819-13

Presentación dun proxecto de innovación docente para unha materia dentro do campo de estudo do/a docente

1 de marzo ao 30 de xuño Virtual