Cronograma

A preinscrición para os cursos de cada mes realizarase segundo os prazos que se indican.

Os horarios dos prazos de preinscrición que se establecen serán dende as 10:00 horas da primeira xornada ate as 14:00 horas da última. 

Cando se abran os prazos de preinscrición aparecerá un enlace en cada mes para poder ter acceso ao formulario de preinscrición e, cando remate o prazo, publicaránse tanto as listaxes de preinscrición como as de admisión en cada curso.

 

Febreiro 2019

Preinscrición: 7 ao 13 de xaneiro de 2019
Código Curso Datas Aula
PFBU/003 Cómo buscar e usar a información para elaborar a tese de doutoramento Parte teórica en liña do 1 de febreiro ao 1 de marzo de 2019 / Obradoiros nos centros do 4 ao 29 de marzo de 2019 Virtual / Bibliotecas dos centros

Abril 2019

Preinscrición: 11 ao 17 de marzo de 2019
Código Curso Datas Aula
PFBU/004 Estratexias para incrementar a visibilidade e o impacto dos resultados da investigación Parte teórica en liña do 1 ao 30 de abril de 2019 / Obradoiros do 2 ao 31 de maio de 2019 Virtual / Bibliotecas dos centros