Cronograma

A preinscrición para os cursos de cada mes realizarase segundo os prazos que se indican.

Os horarios dos prazos de preinscrición que se establecen serán dende as 10:00 horas da primeira xornada ate as 23:59horas da última. 

Cando se abran os prazos de preinscrición aparecerá un enlace en cada mes para poder ter acceso ao formulario de preinscrición e, cando remate o prazo, publicaránse tanto as listaxes de preinscrición como as de admisión en cada curso.

calendarioPodes consultar este cronograma no calendario web ou subscribirte na túa axenda compatible co formato iCalendar ou en Google Calendar.


Novembro 2018

Preinscrición: 15 ao 21 de outubro de 2018
Código Curso Datas Aula
18/TE/107 Métodos de avaliación formativa con rúbricas dixitais 1 ao 30 de novembro Virtual
18/MD/201 Ferramentas e estratexias para tutelar os TFM e TFG 1 ao 30 de novembro Virtual
18/TE/108 Produción de vídeos educativos. Iniciación 14, 15 e 16 de novembro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
18/CSIT/066 Docencia desde a perspectiva de xénero 19 e 20 de novembro Virtual / Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
18/TE/109 Office 365: correo electrónico e traballo colaborativo 26, 27 e 28 de novembro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Decembro 2018

Preinscrición: 12 ao 18 de novembro de 2018
Código Curso Datas Aula
18/ESD/056 Bases para a docencia no medio virtual 1 ao 30 de decembro Virtual
18/TE/110 Análise de datos con SPSS: nivel inicial 10, 12, 13 e 14 de decembro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
18/ESD/057 A ferramenta Moodle para docentes da UDC: nivel inicial 17, 19 e 20 de decembro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Xaneiro 2019

Preinscrición: 10 ao 16 de decembro de 2019
Código Curso Datas Aula
19/TE/111 Produción de vídeos educativos. Avanzado 8, 9 e 10 de xaneiro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
19/TE/112 Deseño e creación de podcast educativos 15 e 23 de xaneiro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
19/ESD/058 El modelo Flipped Learning en la docencia universitaria 21 e 22 de xaneiro Virtual / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
19/CSIT/067

Ferramenta de Xestión Curricular do Persoal Investigador (SUXI-XC)

22 e 23 de xaneiro Virtual / Laboratorio 1.2 - Facultade de Informática
19/TE/113 Iniciación a Matlab e as súas aplicacións 23, 24 e 25 de xaneiro Laboratorio 1.2 - Facultade de Informática
19/SPRL/053 Técnicas de relaxación e saúde 29, 30 e 31 de xaneiro Aula 4 - Pavillón de estudantes

Febreiro 2019

Preinscrición: 14 ao 20 de xaneiro de 2019
Código Curso Datas Aula
19/MD/202 Terminoloxía e lexislación sobre discapacidade no Ensino Superior 1 ao 28 de febreiro Virtual
19/ESD/059 A ferramenta Moodle para docentes da UDC: nivel avanzado 5, 6 e 7 de febreiro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
19/TE/114

Revistas dixitais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con SCRIBUS

26 e 27 de febreiro Virtual / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Marzo 2019

Preinscrición: 11 ao 17 de febreiro de 2019
Código Curso Datas Aula
19/SPRL/054 Coidado da voz nos docentes 7, 14, 21 e 28 de marzo Aula 4 - Pavillón de estudantes
19/TE/115 Análise de datos cualitativos e mixtos con MAXQDA 2018 e Análise de datos cualitativos apoiado por ATLAS.ti 8 6 e 7 de marzo Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
19/MD/204

Técnicas para falar en público orientadas á pronunciación de comunicacións e conferencias

11, 12 e 13 de marzo Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
19/CSIT/068

Análise de xénero na investigación

11 e 12 de marzo Virtual / Aula 4 - Pavillón de estudantes
19/MD/205 Orientación e titorización no Ensino Superior 27 e 28 de marzo Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle

Abril 2019

Preinscrición: 11 ao 17 de marzo de 2019
Código Curso Datas Aula
19/TE/116 Identidade dixital e Entornos Persoais de Aprendizaxe 1 ao 30 de abril Virtual
19/ESD/061 Aplicación de Moodle a unha materia 2, 3 e 4 de abril Virtual / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
19/MD/206 Avaliación da aprendizaxe nun enfoque por competencias 8 e 9 de abril Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
19/SPRL/055

Técnicas e manobras da primeira asistencia ao accidentado

23, 24 e 25 de abril Aula 4 - Pavillón de estudantes
19/CSIT/069 Cuestións xurídico-administrativas da docencia universitaria 29 e 30 de abril Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle

Maio 2019

Preinscrición: 8 ao 14 de abril de 2019
Código Curso Datas Aula
19/TE/117 Deseño e implementación de materiais didácticos multimedia para a docencia 1 ao 31 de maio Virtual / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

19/TE/118

Análise de datos con SPSS: nivel medio 6, 7 e 8 de maio Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
19/MD/207 Intelixencia emocional na docencia 15 e 16 de maio Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
19/MD/208

Construíndo Aprendizaxe-Servizo en torno aos obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS)

20 e 21 de maio Virtual / Aula 4 - Pavillón de estudantes
19/MD/209 Estratexias de aprendizaxe cooperativo e desenvolvemento do portafolio dixital en grupo 28 de maio Virtual / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Xuño 2019

Preinscrición: 13 ao 19 de maio de 2019
Código Curso Datas Aula
19/MD/210 Recursos para o tratamento da Diversidade no Ensino Superior 1 ao 30 de xuño Virtual
19/CSIT/070 Docencia e responsabilidade social e ambiental universitaria 5 e 6 de xuño Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
19/TE/119 Aprendizaxe individualizado xestionado con tecnoloxía 10 e 11 de xuño Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
19/SPRL/056

Comunicación asertiva e resolución de conflitos

18 e 19 de xuño Aula 4 - Pavillón de estudantes

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar