Formación permanente PDI

A preinscrición para os cursos de cada mes realizarase segundo os prazos que se indican.

Os horarios dos prazos de preinscrición que se establecen serán dende as 10:00 horas da primeira xornada ate as 23:59 horas da última. 

Cando se abran os prazos de preinscrición aparecerá un enlace en cada mes para poder ter acceso ao formulario de preinscrición e, cando remate o prazo, publicaránse tanto as listaxes de preinscrición como as de admisión en cada curso.

 

Novembro 2019

Preinscrición: 14 ao 20 de outubro de 2019
Código Curso Datas Aula
19/ESD/062 Bases para a docencia no medio virtual 1 ao 30 de novembro Virtual
19/TE/127 Produción de vídeos educativos. Iniciación 12, 13 e 14 de novembro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
19/TE/128 Análise de datos con SPSS: nivel inicial 25, 26, 27 e 28 de novembro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Decembro 2019

Preinscrición: 11 ao 17 de novembro de 2019
Código Curso Datas Aula
19/ESD/063 Uso avanzado de Moodle na docencia universitaria 1 ao 31 de decembro Virtual
19/CSIT/073 Office 365: correo electrónico e traballo colaborativo 3, 4 e 5 de decembro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
19/MD/213 Orientación e titorización no Ensino Superior 11 e 12 de decembro Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
19/MD/214 Técnicas para a presentación e defensa de prazas de profesorado 17 e 18 de decembro Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle

Xaneiro 2020 (formulario de preinscripción)

Preinscrición: 9 ao 15 de decembro de 2019
Código Curso Datas Aula
20/MD/215 Ferramentas e estratexias para tutelar os TFM e TFG 1 ao 31 de xaneiro Virtual
20/ESD/064 O modelo Flipped Learning na docencia universitaria

13 e 14 de xaneiro
ANULADO

Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/TE/129 Análise de datos cualitativos e mixtos con MAXQDA 2018 e análise de datos cualitativos apoiado por ATLAS.ti 8 15 e 16 de xaneiro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/SPRL/057 Comunicación asertiva e resolución de conflitos 15, 16 e 17 de xaneiro Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/SPRL/058

Técnicas de relaxación e saúde

21 , 22 e 23 de xaneiro Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/CSIT/074 Ferramenta de xestión curricular do persoal investigador (SUXI-XC) 29 e 30 de xaneiro (ata o 15 de febreiro a parte virtual) Semipresencial / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Febreiro 2020

Preinscrición: 13 ao 19 de xaneiro de 2020
Código Curso Datas Aula
20/MD/216 Terminoloxía e lexislación sobre discapacidade no Ensino Superior 1 ao 28 de febreiro Virtual
20/MD/217 Aprendizaxe baseado en proxectos en Educación Superior

3 e 27 de febreiro

Semipresencial / Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/CSIT/075 Comunicación científica e tecnolóxica 3, 4 e 5 de febreiro Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/TE/130 Aprendizaxe individualizado xestionado con tecnoloxía 12 e 13 de febreiro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/TE/131

Produción de vídeos educativos. Nivel avanzado

26, 27 e 28 de febreiro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Marzo 2020

Preinscrición: 10 ao 16 de febreiro de 2020
Código Curso Datas Aula
20/TE/132 Deseño e implementación de materiais didácticos multimedia para a docencia

1 ao 31 de marzo

26 marzo (sesión presencial)

Semipresencial / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/CSIT/076 Dereitos de autoría e propiedade intelectual e introdución á protección de datos persoais 2, 3 e 4 de marzo Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/MD/218 Intelixencia emocional aplicada á docencia universitaria 12 e 13 de marzo Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
20/MD/219 Docencia desde a perspectiva de xénero 23 e 24 de marzo Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
20/TE/133 Análise de datos con SPSS: nivel medio 24, 25 e 26 de marzo Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Abril 2020

Preinscrición: 9 ao 15 de marzo de 2020
Código Curso Datas Aula
20/TE/134 Identidade dixital e entornos persoais de aprendizaxe 1 ao 30 de abril Virtual
20/MD/220 Avaliación da aprendizaxe nun enfoque por competencias 1 e 2 de abril Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
20/TE/135 Deseño e creación de podcast educativos 14 e 15 de abril Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/MD/221

Construindo Aprendizaxe-Servizo en torno aos obxectivos de desenvolvemento sotible (ODS)

22, 23 e 24de abril Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/TE/136 Análise de datos con SPSS: nivel avanzado e ecuacións estruturais en AMOS 28, 29 e 30 de abril Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle

Maio 2020

Preinscrición: 13 ao 19 de abril de 2020
Código Curso Datas Aula
20/TE/137 Métodos de avaliación formativa con rúbricas dixitais 1 ao 31 de maio Virtual

20/SPRL/059

Coidado da voz nos docentes 7, 14, 21 e 28 de maio Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/MD/222 Estratexias de aprendizaxe cooperativo e desenvolvemento do portafolio dixital en grupo 12 e 13 de maio (ata o 31 de maio a parte virtual) Semipresencial / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/CSIT/077

Cuestións xurídico-administrativas da docencia universitaria

19 e 20 de maio Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
20/SPRL/060

Técnicas e manobras da primeira asistencia ao accidentado

25, 26 e 27 de maio Aula 4 - Pavillón de estudantes

Xuño 2020

Preinscrición: 11 ao 17 de maio de 2020
Código Curso Datas Aula
20/MD/223 Recursos para o tratamento da Diversidade no Ensino Superior 1 ao 30 de xuño Virtual
20/ESD/065 Aplicación de Moodle a unha materia 2, 3 e 4 de xuño (ata o 30 de xuño a parte virtual) Semipresencial / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/CSIT/078 Análise de xénero na investigación 5 de xuño (ata o 30 de xuño a parte virtual) Semipresencial / Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/CSIT/079

Docencia e responsabilidade social e ambiental universitaria

9, 10 e 11 de xuño Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
20/CSIT/080

Liderado e coordinación de grupos de traballo

15 e 16 de xuño Aula 4 - Pavillón de estudantes

A preinscrición non implica a admisión do curso, as listaxes de preinscrición publicaránse cando remate a preinscrición en cada mes correspondente. As listaxes de admisión publicaránse posteriormente ás de preinscición e nelas figurarán os admitidos/as nos diferentes cursos.

 

Novembro 2019

Dispoñible a partir do 21 de outubro de 2019
Código Curso Datas Aula
19/ESD/062 Bases para a docencia no medio virtual 1 ao 30 de novembro Virtual
19/TE/127 Produción de vídeos educativos. Iniciación 12, 13 e 14 de novembro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
19/TE/128 Análise de datos con SPSS: nivel inicial 25, 26, 27 e 28 de novembro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Decembro 2019

Dispoñible a partir do 18 de novembro de 2019
Código Curso Datas Aula
19/ESD/063 Uso avanzado de Moodle na docencia universitaria 1 ao 31 de decembro Virtual
19/CSIT/073 Office 365: correo electrónico e traballo colaborativo 3, 4 e 5 de decembro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
19/MD/213 Orientación e titorización no Ensino Superior 11 e 12 de decembro Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
19/MD/214 Técnicas para a presentación e defensa de prazas de profesorado 17 e 18 de decembro Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle

Xaneiro 2020

Dispoñible a partir do 16 de decembro de 2019
Código Curso Datas Aula
20/MD/215 Ferramentas e estratexias para tutelar os TFM e TFG 1 ao 31 de xaneiro Virtual
20/ESD/064 O modelo Flipped Learning na docencia universitaria 13 e 14 de xaneiro ANULADO Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/TE/129 Análise de datos cualitativos e mixtos con MAXQDA 2018 e análise de datos cualitativos apoiado por ATLAS.ti 8 15 e 16 de xaneiro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/SPRL/057 Comunicación asertiva e resolución de conflitos 15, 16 e 17 de xaneiro Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/SPRL/058

Técnicas de relaxación e saúde

21 , 22 e 23 de xaneiro Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/CSIT/074 Ferramenta de xestión curricular do persoal investigador (SUXI-XC) 29 e 30 de xaneiro (ata o 15 de febreiro a parte virtual) Semipresencial / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Febreiro 2020

Dispoñible a partir do 20 de xaneiro de 2020
Código Curso Datas Aula
20/MD/216 Terminoloxía e lexislación sobre discapacidade no Ensino Superior 1 ao 28 de febreiro Virtual
20/MD/217 Aprendizaxe baseado en proxectos en Educación Superior

3 e 27 de febreiro

Semipresencial / Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/CSIT/075 Comunicación científica e tecnolóxica 3, 4 e 5 de febreiro Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/TE/130 Aprendizaxe individualizado xestionado con tecnoloxía 12 e 13 de febreiro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/TE/131

Produción de vídeos educativos. Nivel avanzado

26, 27 e 28 de febreiro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Marzo 2020

Dispoñible a partir do 17 de febreiro de 2020
Código Curso Datas Aula
20/TE/132 Deseño e implementación de materiais didácticos multimedia para a docencia

1 ao 31 de marzo

26 marzo (sesión presencial)

Semipresencial / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/CSIT/076 Dereitos de autoría e propiedade intelectual e introdución á protección de datos persoais 2, 3 e 4 de marzo Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/MD/218 Intelixencia emocional aplicada á docencia universitaria 12 e 13 de marzo Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
20/MD/219 Docencia desde a perspectiva de xénero 23 e 24 de marzo Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
20/TE/133 Análise de datos con SPSS: nivel medio 24, 25 e 26 de marzo Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Abril 2020

Dispoñible a partir do 16 de marzo de 2020
Código Curso Datas Aula
20/TE/134 Identidade dixital e entornos persoais de aprendizaxe 1 ao 30 de abril Virtual
20/MD/220 Avaliación da aprendizaxe nun enfoque por competencias 1 e 2 de abril Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
20/TE/135 Deseño e creación de podcast educativos 14 e 15 de abril Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/MD/221

Construindo Aprendizaxe-Servizo en torno aos obxectivos de desenvolvemento sotible (ODS)

22, 23 e 24de abril Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/TE/136 Análise de datos con SPSS: nivel avanzado e ecuacións estruturais en AMOS 28, 29 e 30 de abril Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle

Maio 2020

Dispoñible a partir do 20 de abril de 2020
Código Curso Datas Aula
20/TE/137 Métodos de avaliación formativa con rúbricas dixitais 1 ao 31 de maio Virtual

20/SPRL/059

Coidado da voz nos docentes 7, 14, 21 e 28 de maio Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/MD/222 Estratexias de aprendizaxe cooperativo e desenvolvemento do portafolio dixital en grupo 12 e 13 de maio (ata o 31 de maio a parte virtual) Semipresencial / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/CSIT/077

Cuestións xurídico-administrativas da docencia universitaria

19 e 20 de maio Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
20/SPRL/060

Técnicas e manobras da primeira asistencia ao accidentado

25, 26 e 27 de maio Aula 4 - Pavillón de estudantes

Xuño 2020

Dispoñible a partir do 18 de maio de 2020
Código Curso Datas Aula
20/MD/223 Recursos para o tratamento da Diversidade no Ensino Superior 1 ao 30 de xuño Virtual
20/ESD/065 Aplicación de Moodle a unha materia 2, 3 e 4 de xuño (ata o 30 de xuño a parte virtual) Semipresencial / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/CSIT/078 Análise de xénero na investigación 5 de xuño (ata o 30 de xuño a parte virtual) Semipresencial / Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/CSIT/079

Docencia e responsabilidade social e ambiental universitaria

9, 10 e 11 de xuño Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
20/CSIT/080

Liderado e coordinación de grupos de traballo

15 e 16 de xuño Aula 4 - Pavillón de estudantes

As listaxes de admisión publicaránse cada mes, ao remate do prazo de preinscrición e logo da publicación das listaxes de preinscrición.

As listaxes de admisión poden sufrir variacións con respecto ao publicado inicialmente na web, debido ás baixas que poidan irse causando nos diferentes cursos e que darán lugar á entrada de persoas da listaxe de agarda.

Novembro 2019

Dispoñible a partir do 22 de outubro de 2019
Código Curso Datas Aula
19/ESD/062 Bases para a docencia no medio virtual 1 ao 30 de novembro Virtual
19/TE/127 Produción de vídeos educativos. Iniciación 12, 13 e 14 de novembro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
19/TE/128 Análise de datos con SPSS: nivel inicial 25, 26, 27 e 28 de novembro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Decembro 2019

Dispoñible a partir do 19 de novembro de 2019
Código Curso Datas Aula
19/ESD/063 Uso avanzado de Moodle na docencia universitaria 1 ao 31 de decembro Virtual
19/CSIT/073 Office 365: correo electrónico e traballo colaborativo 3, 4 e 5 de decembro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
19/MD/213 Orientación e titorización no Ensino Superior 11 e 12 de decembro Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
19/MD/214 Técnicas para a presentación e defensa de prazas de profesorado 17 e 18 de decembro Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle

Xaneiro 2020

Dispoñible a partir do 17 de decembro de 2019
Código Curso Datas Aula
20/MD/215 Ferramentas e estratexias para tutelar os TFM e TFG 1 ao 31 de xaneiro Virtual
20/ESD/064 O modelo Flipped Learning na docencia universitaria 13 e 14 de xaneiro ANULADO Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/TE/129 Análise de datos cualitativos e mixtos con MAXQDA 2018 e análise de datos cualitativos apoiado por ATLAS.ti 8 15 e 16 de xaneiro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/SPRL/057 Comunicación asertiva e resolución de conflitos 15, 16 e 17 de xaneiro Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/SPRL/058

Técnicas de relaxación e saúde

21 , 22 e 23 de xaneiro Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/CSIT/074 Ferramenta de xestión curricular do persoal investigador (SUXI-XC) 29 e 30 de xaneiro (ata o 15 de febreiro a parte virtual) Semipresencial / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Febreiro 2020

Dispoñible a partir do 21 de xaneiro de 2020
Código Curso Datas Aula
20/MD/216 Terminoloxía e lexislación sobre discapacidade no Ensino Superior 1 ao 28 de febreiro Virtual
20/MD/217 Aprendizaxe baseado en proxectos en Educación Superior

3 e 27 de febreiro

Semipresencial / Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/CSIT/075 Comunicación científica e tecnolóxica 3, 4 e 5 de febreiro Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/TE/130 Aprendizaxe individualizado xestionado con tecnoloxía 12 e 13 de febreiro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/TE/131

Produción de vídeos educativos. Nivel avanzado

26, 27 e 28 de febreiro Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Marzo 2020

Dispoñible a partir do 18 de febreiro de 2020
Código Curso Datas Aula
20/TE/132 Deseño e implementación de materiais didácticos multimedia para a docencia

1 ao 31 de marzo

26 marzo (sesión presencial)

Semipresencial / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/CSIT/076 Dereitos de autoría e propiedade intelectual e introdución á protección de datos persoais 2, 3 e 4 de marzo Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/MD/218 Intelixencia emocional aplicada á docencia universitaria 12 e 13 de marzo Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
20/MD/219 Docencia desde a perspectiva de xénero 23 e 24 de marzo Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
20/TE/133 Análise de datos con SPSS: nivel medio 24, 25 e 26 de marzo Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle

Abril 2020

Dispoñible a partir do 17 de marzo de 2020
Código Curso Datas Aula
20/TE/134 Identidade dixital e entornos persoais de aprendizaxe 1 ao 30 de abril Virtual
20/MD/220 Avaliación da aprendizaxe nun enfoque por competencias 1 e 2 de abril Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
20/TE/135 Deseño e creación de podcast educativos 14 e 15 de abril Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/MD/221

Construindo Aprendizaxe-Servizo en torno aos obxectivos de desenvolvemento sotible (ODS)

22, 23 e 24de abril Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/TE/136 Análise de datos con SPSS: nivel avanzado e ecuacións estruturais en AMOS 28, 29 e 30 de abril Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle

Maio 2020

Dispoñible a partir do 21 de abril de 2020
Código Curso Datas Aula
20/TE/137 Métodos de avaliación formativa con rúbricas dixitais 1 ao 31 de maio Virtual

20/SPRL/059

Coidado da voz nos docentes 7, 14, 21 e 28 de maio Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/MD/222 Estratexias de aprendizaxe cooperativo e desenvolvemento do portafolio dixital en grupo 12 e 13 de maio (ata o 31 de maio a parte virtual) Semipresencial / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/CSIT/077

Cuestións xurídico-administrativas da docencia universitaria

19 e 20 de maio Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
20/SPRL/060

Técnicas e manobras da primeira asistencia ao accidentado

25, 26 e 27 de maio Aula 4 - Pavillón de estudantes

Xuño 2020

Dispoñible a partir do 19 de maio de 2020
Código Curso Datas Aula
20/MD/223 Recursos para o tratamento da Diversidade no Ensino Superior 1 ao 30 de xuño Virtual
20/ESD/065 Aplicación de Moodle a unha materia 2, 3 e 4 de xuño (ata o 30 de xuño a parte virtual) Semipresencial / Aula 2 - Edificio Xoana Capdevielle
20/CSIT/078 Análise de xénero na investigación 5 de xuño (ata o 30 de xuño a parte virtual) Semipresencial / Aula 4 - Pavillón de estudantes
20/CSIT/079

Docencia e responsabilidade social e ambiental universitaria

9, 10 e 11 de xuño Aula 1 - Edificio Xoana Capdevielle
20/CSIT/080

Liderado e coordinación de grupos de traballo

15 e 16 de xuño Aula 4 - Pavillón de estudantes