Formación alumnado de grao e mestrado

A preinscrición para os cursos de cada mes realizarase segundo os prazos que se indican.

Os horarios dos prazos de preinscrición que se establecen serán dende as 10:00 horas da primeira xornada ate as 23:59 horas da última. 

Cando se abran os prazos de preinscrición aparecerá un enlace en cada mes para poder ter acceso ao formulario de preinscrición e, cando remate o prazo, publicaránse tanto as listaxes de preinscrición como as de admisión en cada curso.


Novembro 2019

Preinscrición: 14 ao 20 de outubro de 2019
Código Curso Datas Aula
PAA/177 Técnicas de estudo e organización persoal 1 ao 30 de novembro Virtual
PAA/178 Office 365: as novas ferramentas para xestión do traballo persoal e o traballo colaborativo para o estudo 19, 20 e 21 de novembro Aula 2 - Edif. Xoana Capdevielle

 

Decembro 2019

Preinscrición: 11 ao 17 de novembro de 2019
Código Curso Datas Aula
PAA/179 Estratexias para a preparación de TFG e TFM 10, 11 e 12 de decembro Aula 1 - Edif. Xoana Capdevielle
PAA/180 Primeros auxilios: técnicas sinxelas que salvan vidas 17, 18 e 19 de decembro Aula 4 - Pavillón de estudantes

 

Febreiro 2020

Preinscrición: 13 ao 19 de xaneiro de 2020
Código Curso Datas Aula
PAA/181 Mellora da empregabilidade 1 ao 28 de febreiro Virtual
PAA/182 Técnicas de relaxación e saúde 11, 12 e 13 de febreiro Aula 4 - Pavillón de estudantes


Marzo 2020

Preinscrición: 10 ao 16 de febreiro de 2020
Código Curso Datas Aula
PAA/183 Emprendemento e autoemprego 1 ao 30 de marzo Virtual
PAA/184 Redacción académica e dereitos de autoría 10, 11 e 12 de marzo Aula 2 -Edif. Xoana Capdevielle

 

Abril 2020

Preinscrición: 9 ao 15 de marzo de 2020
Código Curso Datas Aula
PAA/185 Técnicas de exposición oral para a presentación de traballos 14, 15 e 16 de abril Aula 4 - Pavillón de estudantes
PAA/186 Responsabilidade social dende a perspectiva do individuo 21, 22 e 23 de abril Aula 4 - Pavillón de estudantes

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar