Formación alumnado de grao e mestrado

A preinscrición para os cursos de cada mes realizarase segundo os prazos que se indican.

Os horarios dos prazos de preinscrición que se establecen serán dende as 10:00 horas da primeira xornada ate as 23:59 horas da última. 

Cando se abran os prazos de preinscrición aparecerá un enlace en cada mes para poder ter acceso ao formulario de preinscrición e, cando remate o prazo, publicaránse tanto as listaxes de preinscrición como as de admisión en cada curso.


Novembro 2019

Preinscrición: 14 ao 20 de outubro de 2019
Código Curso Datas Aula
PAA/177 Técnicas de estudo e organización persoal 1 ao 30 de novembro Virtual
PAA/178 Office 365: as novas ferramentas para xestión do traballo persoal e o traballo colaborativo para o estudo 19, 20 e 21 de novembro Aula 2 - Edif. Xoana Capdevielle

 

Decembro 2019

Preinscrición: 11 ao 17 de novembro de 2019
Código Curso Datas Aula
PAA/179 Estratexias para a preparación de TFG e TFM 10, 11 e 12 de decembro Aula 1 - Edif. Xoana Capdevielle
PAA/180 Primeros auxilios: técnicas sinxelas que salvan vidas 17, 18 e 19 de decembro Aula 4 - Pavillón de estudantes

 

Febreiro 2020

Preinscrición: 13 ao 19 de xaneiro de 2020
Código Curso Datas Aula
PAA/181 Mellora da empregabilidade 1 ao 28 de febreiro Virtual
PAA/182 Técnicas de relaxación e saúde 11, 12 e 13 de febreiro Aula 4 - Pavillón de estudantes


Marzo 2020

Preinscrición: 10 ao 16 de febreiro de 2020
Código Curso Datas Aula
PAA/183 Emprendemento e autoemprego 1 ao 30 de marzo Virtual
PAA/184 Redacción académica e dereitos de autoría 10, 11 e 12 de marzo Aula 2 -Edif. Xoana Capdevielle

 

Abril 2020

Preinscrición: 9 ao 15 de marzo de 2020
Código Curso Datas Aula
PAA/185 Técnicas de exposición oral para a presentación de traballos 14, 15 e 16 de abril Aula 4 - Pavillón de estudantes
PAA/186 Responsabilidade social dende a perspectiva do individuo 21, 22 e 23 de abril Aula 4 - Pavillón de estudantes

 

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

A preinscrición non implica a admisión do curso, as listaxes de preinscrición publicaránse cando remate a preinscrición en cada mes correspondente. As listaxes de admisión publicaránse posteriormente ás de preinscición e nelas figurarán os admitidos/as nos diferentes cursos.

 

Novembro 2019

Dispoñible dende o 21 de outubro de 2019
Código Curso Datas Aula
PAA/177 Técnicas de estudo e organización persoal 1 ao 30 de novembro Virtual
PAA/178 Office 365: as novas ferramentas para xestión do traballo persoal e o traballo colaborativo para o estudo 19, 20 e 21 de novembro Aula 2 - Edif. Xoana Capdevielle

 

Decembro 2019

Dispoñible dende o 18 de novembro de 2019
Código Curso Datas Aula
PAA/179 Estratexias para a preparación de TFG e TFM 10, 11 e 12 de decembro Aula 1 - Edif. Xoana Capdevielle
PAA/180 Primeros auxilios: técnicas sinxelas que salvan vidas 17, 18 e 19 de decembro Aula 4 - Pavillón de estudantes

 

Febreiro 2020

Dispoñible dende o 20 de xaneiro de 2020
Código Curso Datas Aula
PAA/181 Mellora da empregabilidade 1 ao 28 de febreiro Virtual
PAA/182 Técnicas de relaxación e saúde 11, 12 e 13 de febreiro Aula 4 - Pavillón de estudantes


Marzo 2020

Dispoñible dende o 17 de febreiro de 2020
Código Curso Datas Aula
PAA/183 Emprendemento e autoemprego 1 ao 30 de marzo Virtual
PAA/184 Redacción académica e dereitos de autoría 10, 11 e 12 de marzo Aula 2 -Edif. Xoana Capdevielle

 

Abril 2020

Dispoñible dende o 16 de marzo de 2020
Código Curso Datas Aula
PAA/185 Técnicas de exposición oral para a presentación de traballos 14, 15 e 16 de abril Aula 4 - Pavillón de estudantes
PAA/186 Responsabilidade social dende a perspectiva do individuo 21, 22 e 23 de abril Aula 4 - Pavillón de estudantes

 

As listaxes de admisión publicaránse ao remate do prazo de preinscrición e logo da publicación das listaxes de preinscrición.

As listaxes de admisión poden sufrir variacións con respecto ao publicado inicialmente na web, debido ás baixas que poidan irse causando nos diferentes cursos e que darán lugar á entrada de persoas da listaxe de agarda.

 

Novembro 2019

Dispoñible dende o 22 de outubro de 2019
Código Curso Datas Aula
PAA/177 Técnicas de estudo e organización persoal 1 ao 30 de novembro Virtual
PAA/178 Office 365: as novas ferramentas para xestión do traballo persoal e o traballo colaborativo para o estudo 19, 20 e 21 de novembro Aula 2 - Edif. Xoana Capdevielle

 

Decembro 2019

Dispoñible dende o 19 de novembro de 2019
Código Curso Datas Aula
PAA/179 Estratexias para a preparación de TFG e TFM 10, 11 e 12 de decembro Aula 1 - Edif. Xoana Capdevielle
PAA/180 Primeros auxilios: técnicas sinxelas que salvan vidas 17, 18 e 19 de decembro Aula 4 - Pavillón de estudantes

 

Febreiro 2020

Dispoñible dende o 21 de xaneiro de 2020
Código Curso Datas Aula
PAA/181 Mellora da empregabilidade 1 ao 28 de febreiro Virtual
PAA/182 Técnicas de relaxación e saúde 11, 12 e 13 de febreiro Aula 4 - Pavillón de estudantes


Marzo 2020

Dispoñible dende o 18 de febreiro de 2020
Código Curso Datas Aula
PAA/183 Emprendemento e autoemprego 1 ao 30 de marzo Virtual
PAA/184 Redacción académica e dereitos de autoría 10, 11 e 12 de marzo Aula 2 -Edif. Xoana Capdevielle

 

Abril 2020

Dispoñible dende o 17 de marzo de 2020
Código Curso Datas Aula
PAA/185 Técnicas de exposición oral para a presentación de traballos 14, 15 e 16 de abril Aula 4 - Pavillón de estudantes
PAA/186 Responsabilidade social dende a perspectiva do individuo 21, 22 e 23 de abril Aula 4 - Pavillón de estudantes