Como transformar a miña docencia presencial en docencia virtual. Algúns consellos básicos