PRESENTACIÓN

UDCMOOCs-promocionA Universidade da Coruña, na súa firme aposta pola calidade e pola excelencia educativa,
promove e fomenta desde diversos ámbitos a innovación pedagóxica sustentada nas
tecnoloxías da aprendizaxe e do coñecemento co obxecto de favorecer a mellora continua
dos seus procesos formativos.
Deste xeito, nos últimos anos, a Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente, en
colaboración co Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE), puxo en
marcha diversas accións tendentes a impulsar actividades de innovación educativa entre o
seu profesorado. Nesta liña de acción e co obxecto de continuar respondendo aos
obxectivos recollidos no Plan estratéxico 2013-2020 da Universidade da Coruña,
concretamente aos relativos á innovación, a docencia e a aprendizaxe e a proxección internacional da nosa institución, publícase esta I Convocatoria para a elaboración de cursos
masivos abertos en liña (MOOCs) da Universidade da Coruña.

 

Os cursos MOOC, de acordo coas súas siglas en inglés Massive Online Open Courses, son cursos baseados nos principios de gratuidade, masividade e ubicuidade que posúen unha estrutura orientada á auto/coaprendizaxe do alumnado destes cursos, con materiais didácticos e estratexias de avaliación característicos, así como un número ilimitado de participantes con acceso libre e gratuíto a eses materiais.
Desta maneira, os MOOCs constitúen unha clara oportunidade para as institucións universitarias públicas de contribuíren ao coñecemento libre, aberto e accesible a toda a sociedade. Consciente diso, a Universidade da Coruña vén de asinar un convenio de colaboración con MiríadaX, a plataforma de MOOCs máis importante a día de hoxe no ámbito iberoamericano, que permitirá aloxar os cursos resultantes desta primeira convocatoria.