Materiais de apoio á virtualización de accións formativas

PLANO DE FORMACIÓN INICIAL (PFI)

  • Guía de virtualización de contidos para teleformadore/as do PFI: galego castelán
  • Modelo de guía didáctica para cursos do PFI (en Word)
  • Modelo para temas teóricos (en Word)
  • Imaxe de portada para Moodle: modelo 1   

PLANO DE APOIO AO ENSINO (PAE)

  • Guía de virtualización de contidos para teleformadore/as do PAE:  galego  castelán
  • Modelo de guía didáctica para cursos do PAE (en Word)
  • Modelo para temas teóricos (en Word)
  • Imaxe de portada para Moodle: modelo 1