Cursos MOOC da UDC

Na plataforma MiríadaX

 

Música para el S.XXI: aportaciones del software libre a la educación musical

Autores: Universidade da Coruña e Universidade de Cádiz

Coordinadoras: Rocío Chao Fernández (UDC) e Sara Román García (UCA)

Descrición: O obxectivo deste mooc é que o alumnado desenvolva as competencias musical e dixital utilizando a metodoloxía de e-music learning. Ao longo de 4 semanas presentanse 4 módulos: no primeiro trátanse conceptos xerais sobre a competencia mediática, a importancia da incorporación das TIC ao campo musical e os beneficios do emprego de software libre no ensino da música. Nos tres restantes danse a coñecer as posibilidades que ofrecen tres programas de software libre para a aprendizaje e a práctica musical: Lenmus, MuseScore e Audacity, os cales lles permitirán coñecer conceptos de linguaxe musical mediante prácticas progresivas, realizar edición de partituras e creacións musicais e elaborar materiais prácticos.

Tecnologías para la participación activa en diversidad funcional

Equipo docente: Javier Pereira, Betania Groba, Thais Pousada e Laura Nieto

Coordinación: Ana Peña Cabanas (Unidade de Teleformación)

Descrición: Este MOOC ofrece unha perspectiva práctica e completa sobre as características, funcionamento e aplicacións de diferentes produtos de apoio, programas, APP, software de programación e robótica. O principal obxectivo é que os participantes adquiran coñecementos básicos sobre diferentes recursos para a promoción da autonomía e a participación das persoas con diversidade funcional.
O MOOC está composto por 4 módulos (un por semana), cunha dedicación horaria de 4 horas por semana por parte dos participantes para a lectura e visualización dos materiais básicos de formación, así como para a realización das actividades propostas e participación nos foros.

Sostenibilidad en la era del Big Data

Equipo docente: Estefanía Mourelle, Iván López, María Alló, Carmen Gago e Ángeles Longarela.

Equipo técnico: Ana Peña Cabanas, Laura Pazienza, Sabela Brand, Beatriz Iglesias, Carlos Aguado, Teresa Piñeiro y Rocío Mihura

Descripción: Este curso tiene como objetivo analizar el desarrollo sostenible en la era del Big Data. Para ello, se desarrollan los tres pilares fundamentales en la consecución de este desarrollo: la sostenibilidad ambiental, social y económica. El módulo 1 se centra en la cuestión ambiental, analizando qué son los servicios ecosistémicos, su valoración económica y la utilidad del Big Data en este ámbito. El módulo 2 se dedica al área social, distinguiendo los distintos modos en los que el Big Data se puede utilizar para que las políticas de desarrollo social sean más eficientes y sostenibles. El módulo 3 se centra en el ámbito económico, abordando el desarrollo y la desigualdad económica, y los modelos de producción y consumo.