Outras residencias

Centro residencial docente da Coruña (cdr)
Páxina web: http://centros.edu.xunta.es/credocoruna/gallego/empresa.htm

Resa
Aloxamento e servizos universitarios
Páxina web:  www.resa.es/gal/Residencias/Siglo-XXI