Seguros

SEGURO ESCOLAR

Seguro escolar para menores de 28 anos.
- SEGURIDADE SOCIAL: (ENLACE PRESTACIÓNS SEGURO ESCOLAR)
- OBRIGATORIO: Estudantes nacionais dos Estados membros da Unión Europea e do Espazo Económico Europeo, e, en xeral, todos os estudantes estranxeiros residentes nas mesmas condicións que os españois, sempre que cursen os citados estudos en España e ata a idade de 28 anos.

Formulario de solicitude de prestacións do seguro escolar

Centros médicos de asistencia sanitaria:

- Públicos: todos os centros do Sistema Nacional de Saúde.

- Concertados: I.M.Q. San Rafael, S.A. Av. de Las Jubias 82. 15006 A Coruña

                            Arteixo Centro Fisioterapia - Sonia Fdez. Carracedo. Av. de Finisterre, 171, 1ºD. Arteixo

                            Clínica FISAM, S.L. Rúa Perpetuo Socorro, 1, 1º D. 15006 A Coruña

                            Hospital Quirónsalud A Coruña. Rúa Londres, 2. 15009 A Coruña

                            Instituto Oftalmológico Quirónsalud A Coruña. Paseo Marítimo 1. 15002 A Coruña

                            Centro Médico Riveira - Manuel García Meijide. Praza Pablo Neruda, 6, 1º. 15960 Ribeira.

 A estes centros concertados non poderán acudir os alumnos que estén en situación de alta na Seguridade Social.


 SEGURO CUM LAUDE

- COMPAÑÍA ASEGURADORA: CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED SUCURSAL ESPAÑA.

- PÓLIZA: curso 2019/2020
- OBRIGATORIO: Alumnos a partir dos 28 anos.
- INDICADO: Alumnos da Universidade da Coruña que realicen prácticas académicas externas, actividades deportivas, culturais e sociais, etc.

Centros médicos de asistencia sanitaria:

A Coruña:  Hospital Quirónsalud A Coruña. Rúa. Londres, 2. 15009 A Coruña

                     I.M.Q. San Rafael, S.A. Av. de Las Jubias 82. 15006 A Coruña

                     Hospital HM Modelo. Rúa Virrey Osorio, 30. 15011 A Coruña

Ferrol: Centro Médico Quirónsalud Ferrol. Rúa Coruña ,19. 15420 Ferrol

Información/sinistros: ARTAI - Correduría de seguros, S.A. coruna@artai.com

R/ Juan Flórez, 42, 1º - 15004. 981 233 625


SEGURO HAC LUCE MOBILIDADE

- COMPAÑIA ASEGURADORA: CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED SUCURSAL ESPAÑA.

- PÓLIZA: curso 2019/2020
- OBRIGATORIO: Alumnos da Universidade da Coruña de mobilidade (saíntes ao estranxeiro mediante un programa de intercambio internacional).


OUTRAS INFORMACIÓNS/RECOMENDACIÓNS

- Recoméndase ler o contido das pólizas: a extensión e ámbito das coberturas, a duración, os datos de contacto para calquera información ou declaración de sinistros, etc.
- É importante informarse dos centros sanitarios concertados polas compañías aseguradoras, dos prazos establecidos para os diferentes trámites e dos capitais asegurados.
- O alumnado que participe en calquera das actividades deportivas organizadas pola Universidade da Coruña debe coñecer o procedemento a seguir no caso de sufrir un accidente ou lesión.
- Independentemente de cando se contraten os seguros, a prima e duración máxima da cobertura dos seguros son as establecidas no condicionado das pólizas.

 

Consultas: seguros.estudantado@udc.gal