Contacto

Horario de Atención ao Público

  • Mañá: de 08:30 a 14:30 horas

Do 01 de xuño de 2019 ao 30 de setembro de 2019:

  • Mañá: De 9:00 a 14:00 horas

Datos de contacto

Campus A Coruña (Pavillón de Estudantes. Campus de Elviña)

Orientación e Difusión sape@udc.es

Xefa de Negociado: Ana María Méndez Barbeito. Telf.: 881 012 901

Administrativa: Isabel Marín Vázquez. Telf.: 881 012 900

Auxiliar Administrativo: Pablo García Barbeira. Telf.: 881 012 912

Auxiliar de Servizos: Alberto Zas Patiño. Telf.: 881 012 904

Fax. 981167075. Ext. 2917

Campus Ferrol (Edificio de Apoio ao Estudo, planta baixa. Campus de Esteiro)

Orientación e Difusión sapefer@udc.es

Xefa de Negociado: Mª del Carmen Lorenzo Caridad. Telf.: 881 013 650

Administrativo: Gerardo Martínez Vale. Telf.: 881 013 672

Auxiliar Administrativa: Mª Cristina Novo Saavedra. Telf.: 881 013 675

Fax. 981337417. Ext. 3622