Contacto

Horario de Atención ao Público

Mañá: de 08:30 a 14:30 horas

Tarde: de 15:30 a 20:30 (A Coruña)

 

Do 15 de xuño ao 31 de agosto:

  • Mañá: De 9:00 a 14:30 horas
  • Tarde: De 15:30 a 20:00 horas (A Coruña)

Datos de contacto

Campus A Coruña (Pavillón de Estudantes. Campus de Elviña)

Orientación e Difusión sape@udc.es

Xefe de Negociado: José Luis Añón Teijido. Telf.: 881 012 915

Administrativa: Isabel Marín Vázquez. Telf.: 881 012 900

Auxiliar Administrativo: Pablo García Barbeira  . Telf.: 881 012 912

Administrativo: José Orgeira Padín. Telf.: 881 012 912 (quenda de tarde)

Auxiliar de Servizos: Alberto Zas Patiño. Telf.: 881 012 904

Fax. 981167075. Ext. 2917

Campus Ferrol (Edificio de Apoio ao Estudo, planta baixa. Campus de Esteiro)

Orientación e Difusión sapefer@udc.es

Xefa de Negociado: Mª del Carmen Lorenzo Caridad. Telf.: 881 013 650

Administrativo: Gerardo Martínez Vale. Telf.: 881 013 672

Auxiliar Administrativa: Mª Cristina Novo Saavedra. Telf.: 881 013 675

Fax. 981337417. Ext. 3622