Outras residencias

Centro residencial docente da Coruña (cdr)
Páxina web: http://www.edu.xunta.es/centros/credocoruna/
 
Información adicional:
Listaxe coa relación e datos de contacto de residencias e aloxamentos