Hortas

Convocatoria 2017

Convocatoria 2017 de acceso ao uso das Hortas Comunitarias da Universidade no Campus de Elviña

Listaxe de solicitudes admitidas e excluídas e convocatoria de sorteo

Resolución do concurso

Faise pública esta Resolución e infórmase que as persoas con dereito a uso dunha parcela (aquelas con n.º de parcela asignada na Resolución) dispoñen dun prazo máximo de 15 días (até o martes 4 de abril) para formalizar o acordo de uso, que inclúe a entrega na conserxaría do edificio Xoana Capdevielle da seguinte documentación dirixida á Oficina de Medio Ambiente:

  • Xustificante de pagamento ao que se fai referencia na Resolución
  • O documento de aceptación como usuario/a que aparece na páxina 4 da Resolucion, asinado
  • Fotocopia do DNI

Plano de asignación das parcelas

Ampliación en 2017

Terminadas as obras do edificio Biovalvo, a UDC completou o aproveitamento do espazo dispoñible, e ampliou o número de parcelas a un total de 40.

Normas de funcionamento

O uso das hortas e a relación entre as persoas usuarias e a Universidade rexerase polas normas en vigor accesibles: Normas de funcionamento das hortas urbanas da UDC

Galería

Acceso á galería de fotos

As hortas urbanas da UDC

As hortas urbanas da UDC buscan avanzar na xestión ambiental sustentábel do campus e contribuír á concienciación ambiental da comunidade universitaria e da sociedade en xeral.

A actuación por parte da UDC incluíu o peche parcial do espazo, adaptación ao novo uso, abonado de fondo con compost de calidade ecolóxica, achega de auga para rega dos cultivos e un caseto con ferramenta. As persoas usuarias (metade estudantes e metade persoal) pagan unha taxa anual e reciben unhas xornadas de asesoramento por un experto. Actualmente cóntase con 28 parcelas de 20 m2 cada unha, e espazos comúns para actuacións complementarias de tipo colectivo.

Os obxectivos do proxecto, enmarcado nos actuais procesos de ambientalización das universidades, son:

  • Facilitar o contacto co medio natural e o solo produtivo como recurso básico para a sustentabilidde, nunha sociedade cada vez máis urbanizada.
  • Fomentar a percepción do solo produtivo como recurso escaso e esencial
  • Conservar e mellorar a biodiversidade e a diversidade paisaxística no ámbito do campus, para o que os sistemas de uso tradicional nesta área son elementos chave.
  • Facilitar a reciclaxe dos restos orgánicos xerados no campus (comedores universitarios, xardinería) pechando o ciclo da materia orgánica e dos nutrientes no ámbito local.
  • Fomentar a percepción do potencial local para a produción de alimentos de calidade.

A horta na cidade (Primavera Ambiental 2013)