Axudas, bolsas e tarxetas

Axudas da UDC

A UDC concede axudas para o transporte urbano na cidade da Coruña e para o transporte metropolitano da Coruña e Ferrol ao alumnado matriculado nas titulacións que se imparten nos campus da Coruña ou de Ferrol. Esta axuda solicítase na Sección de Bolsas, no Pavillón de Estudantes (campus de Elviña) ou no SAPE do campus de Ferrol, no Edificio de Apoio ao Estudo. O prazo de solicitude é ata o 28 de outubro de 2016.

Para saber máis sobre os requisitos, a contía da axuda e os criterios de adxudicación, véxase a convocatoria

Outras axudas

Algúns concellos da bisbarra de Ferrolterra ofertan axudas ao alumnado que realiza os seus estudos na cidade da Coruña. Os requisitos solicitados varían segundo o concello. Normalmente, contemplan os seguintes aspectos:

  • Estar empadroado/a no concello onde se solicita a axuda.
  • Estar ao corrente no pagamento de tributos no momento da entrega da solicitude.
  • Cursar estudos en que sexa necesario o desprazamento até A Coruña.
  • Baremo económico da unidade familiar.

Habitualmente, as convocatorias publícanse no verán ou a comezos de cada curso e poden consultarse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, nos webs e nos taboleiros de anuncios de cada concello: Ferrol, Narón, Neda e Fene.

Tarxetas

A tarxeta Millenium permite obter descontos de até o 20 % nos autobuses urbanos da cidade da Coruña.

A tarxeta de transporte metropolitano de Galicia pódese utilizar no transporte urbano e interurbano de Galicia.