Desprazamento intercampus

A compañía ARRIVA oferta transporte entre os campus da cidade da Coruña e de Ferrol.

- Dende A Coruña a Ferrol

- Dende Ferrol a A Coruña

Outra opción para viaxar entre A Coruña e Ferrol é o tren, para o que hai un apeadoiro no campus de Elviña. Neste enderezo podes consultar os horarios e os prezos: www.renfe.com