Transporte adaptado

A UDC, en colaboración coa Cruz Vermella, LIMCO e a Xunta de Galicia, ofrece transporte adaptado ao alumnado con dificultades para desprazarse. A Unidade Universitaria de Atención á Diversidade é a encargada de xestionar este servizo.