Información STA

EU flag-Erasmus+

 

 

 

 

 

 

 

Convocatorias

Curso 2018/19

Mobilidade Erasmus+ para impartir docencia (STA)

Convocatoria de bolsas de mobilidade docente STA

Corrección de erro da convocatoria de bolsas de mobilidade docente STA

Oferta de prazas STA
Anexo I - Modelo de certificado de fin de estadía
Anexo II - modelo de acordo de docencia STA

PORTAL DE SOLICITUDE (recomendado abrir con navegador Firefox ou Google Chrome)

Ferramenta para calcular distancias

RESOLUCIÓNS STA

Curso 2017/18

Mobilidade Erasmus+ para impartir docencia (STA)

Convocatoria de bolsas de mobilidade docente STA

Resolución de modificación do prazo de resolución e adxudicación de axudas no mes de decembro

Oferta de prazas STA
Anexo I - Modelo de certificado de fin de estadía
Anexo II - modelo de acordo de docencia STA

PORTAL DE SOLICITUDE (recomendado abrir con navegador Firefox ou Google Chrome)

Ferramenta para calcular distancias

RESOLUCIÓNS STA

Curso 2016/17

Mobilidade Erasmus+ para impartir docencia (STA)

Convocatoria de bolsas de mobilidade docente STA
Oferta de prazas STA
Anexo I - Modelo de certificado de fin de estadía
Anexo II - modelo de acordo de docencia STA

PORTAL DE SOLICITUDE (recomendado abrir con navegador Firefox ou Google Chrome)

Ferramenta para calcular distancias

RESOLUCIÓNS STA