Información STA

EU flag-Erasmus+

 

 

 

 

 

 

 

Convocatorias

Curso 2018/19

Mobilidade Erasmus+ para impartir docencia (STA)

Convocatoria de bolsas de mobilidade docente STA

Corrección de erro da convocatoria de bolsas de mobilidade docente STA

Resolución reitoral de modificación de datas recepción de solicitudes STA Decembro 2018

Oferta de prazas STA
Anexo I - Modelo de certificado de fin de estadía
Anexo II - modelo de acordo de docencia STA

PORTAL DE SOLICITUDE (recomendado abrir con navegador Firefox ou Google Chrome)

Ferramenta para calcular distancias

RESOLUCIÓNS STA

Curso 2017/18

Mobilidade Erasmus+ para impartir docencia (STA)

Convocatoria de bolsas de mobilidade docente STA

Resolución de modificación do prazo de resolución e adxudicación de axudas no mes de decembro

Oferta de prazas STA
Anexo I - Modelo de certificado de fin de estadía
Anexo II - modelo de acordo de docencia STA

PORTAL DE SOLICITUDE (recomendado abrir con navegador Firefox ou Google Chrome)

Ferramenta para calcular distancias

RESOLUCIÓNS STA

Curso 2016/17

Mobilidade Erasmus+ para impartir docencia (STA)

Convocatoria de bolsas de mobilidade docente STA
Oferta de prazas STA
Anexo I - Modelo de certificado de fin de estadía
Anexo II - modelo de acordo de docencia STA

PORTAL DE SOLICITUDE (recomendado abrir con navegador Firefox ou Google Chrome)

Ferramenta para calcular distancias

RESOLUCIÓNS STA