Convocatorias

Proxecto PCR

A convocatoria PCR (Proxectos de Coñecemento da Realidade) lévase a cabo todo os anos co obxectivo de que o alumnado da Universidade da Coruña poidan coñecer as realidades dos países do sur mediante a colaboración nun proxecto de Cooperación Internacional ou de educación para o desenvolvemento, a través dalgunha ONGD.

As estadías nos países do sur son dun a tres meses, nos que a persoa adxudicataria da bolsa ten a oportunidade de formarse e colaborar no eido da cooperación a través da experiencia de coñecer e participar nun proxecto en terreo en execución coas copartes das ONGD.

A OCV financia a viaxe completa ate a localidade onde ten lugar o proxecto (ida e volta) e o seguro.

Convocatoria 2019

Convocatoria 2018

Convocatoria 2017

Convocatoria 2016

Convocatoria 2015

Convocatoria 2014

Convocatoria 2013

Proxecto PCC

A convocatoria PCC (Proxectos de Coñecemento da Cooperación) é unha iniciativa que a OCV convoca por primeira vez no ano académico 2011-2012 co obxectivo de que o Persoal Docente e Investigador e o Persoal de Administración e Servizos (PDI e PAS) da Universidade da Coruña poidan coñecer as realidades dos países do Sur mediante a colaboración nun proxecto de Cooperación Internacional ou de Educación para o desenvolvemento, a través dalgunha ONGD.

As estadías nos países do sur son dunha a catro semanas, nas que a persoa adxudicataria da bolsa ten a oportunidade de formarse e colaborar no eido da cooperación a través da experiencia de coñecer e participar nun proxecto en terreo en execución coas copartes das ONGD.

O proxecto a realizar estará directamente relacionado co posto que a persoa solicitante desempeñe na UDC.

A OCV financia a viaxe completa até a localidade onde ten lugar o proxecto (ida e volta) e o seguro.

Convocatoria 2019

Convocatoria 2018

Convocatoria 2017

Convocatoria 2016

Convocatoria 2015

Convocatoria 2014

Convocatoria 2013

 

Proxecto EPD, Sensibilización e Participación Social

 Esta convocatoria de Educación para o Desenvolvemento, Sensibilización e Participación social, nace co obxectivo de apoiar aquelas actividades desenvolvidas pola comunidade universitaria cuxo fin sexa darlle pulo na universidade aos valores da solidariedade, sensibilizar á sociedade sobre as causas da pobreza e as desigualdades Norte-Sur, Norte-Norte, fomentar o desenvolvemento humano sostible e a xustiza social, así como favorecer iniciativas que promovan a participación social da comunidade universitaria na UDC.

Convocatoria 2018

Convocatoria 2017

Convocatoria 2016

Convocatoria 2015

Convocatoria 2014