contacto

A CoruñaFacultade de Socioloxia

Oficina de Cooperación e Voluntariado

Facultade de Socioloxía, andar 1º

15071 Campus de Elviña, A Coruña

índicePersoas de contacto

2013-09-05-100434José Jesús Cendán Verdes (Director)

Extensión: 1334   Email: jesus.cendan.verdes@udc.gal

 

LoreLorena1na Rilo Pérez (Persoal técnico Coruña)

Extensión: 1752   Email: ocv@udc.gal

 

Horario habitual de atención ao público: 9.00 a 14:30 h

 

Ferrol

Oficina de Cooperación e VoluntariadoNueva imagen

Centro Cultural Universitario, andar 1º

15403 Campus Esteiro, Ferrol

Persoa de contacto

foto ocv Vanessa Míguez Martín (Persoal técnico Ferrol)
              Extensión 3677 Email: ocvfer@udc.gal

Horario habitual de atención ao público: 9.00 a 14:30 h