Aprendizaxe-Servizo

O ApS é unha proposta educativa que combina procesos de aprendizaxe e de servizo comunitario nun proxecto, ben articulado, onde os participantes aprenden a traballar en necesidades reais do ambiente, co fin de melloralo.

En suma, o aprendizaxe-servizo é un método para unir o compormiso social para a aprendizaxe de coñecementos, habilidades, actitudes e valores. Aprende a ser competente para ser útil a outros (Centre Promotor D'Aprenentatge Servei)