Enlaces

MATERIAL DE APOIO SOBRE APS EN ESPAÑA

- Zerbikas é o centro promotor da Aprendizaxe e Servizo Solidario en Euskadi.
- Roser Batlle. É unha das precursoras da ApS en España. 
- Rede Española de ApS
- Guías prácticas sobre ApS

- Centro Promotor do aprendizaxe Servizo en Cataluña
 

Publicacións especializadas
Partnerships: a journal of service-learning and civil engagement. http://www.partnershipsjournal.org/
International Journal for Service-learning in Engineering, Humanitarian Engineering and Social Entrepreneurship
Universidad de Minnesota

En Latinoamérica
A Rede Ibero-Americana de aprendizaxe-servizo.