Proxectos de Coñecemento da Cooperación 2013

Os Proxectos de Coñecemento da Cooperación ao Desenvolvemento (PCC) son unha iniciativa en que o Persoal de Investigación (PDI) e o Persoal de Administración e Servizos (PAS) da Universidade da Coruña ten a posibilidade de se desprazar a un país en vías de desenvolvemento para realizar unha estadía de cooperación e que o traballo que desenvolva lle de a coñecer o funcionamento dos proxectos de cooperación internacional. Ademais disto, a realización dun PCC constitúese como unha importante ferramenta de sensibilización sobre a temática, tanto para as propias persoas beneficiarias, como para a sociedade en xeral xa que, tras o regreso da estadía, se realizan charlas para dar a coñecer a experiencia.

Breve resumo dos proxectos 2013

Acceso á convocatoria 2013

Listaxe provisoria de persoas admitidas para a posterior valoración

Listaxe definitva de persoas admitidas á valoración

Resolución da adxudicación provisoria da convocatoria