Cursos de verán 2019

Xuño 
Xullo
Setembro

Estes cursos están subencionados pola Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria.

A comunidade universitaria da Universidade da Coruña disporá de 4 bolsas de asistencia gratuíta por curso para o estudantado e unha para cada sector de PDI e de PAS.

Para cada persoa só se concederá unha bolsa por rigorosa orde de solicitude na Oficina de Cursos a través do correo electrónico occocc@udc.es indicando nome, apelidos, DNI e título do curso no que está interesado.