CURSOS DE VERÁN 2019

ARQUEOLOXÍA E HISTORIA NO BERCE DA CIVILIZACIÓN (III): EXIPTO E ORIENTE PRÓXIMO

4, 5 e 6 de setembro

Programa

Prazo de matrícula: do 21 de maio ata o 25 de xullo

Horas de duración: 15

Lugar de realización:

Ferrol (Facultade de Humanidades)

Ortigueira ( Teatro de Beneficencia)

Recoñecemento académico:

Ao estudantado da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h, máximo 3 créditos por cada curso (Resolución reitoral do 16/10/2017 da UDC)

Perfil preferente do alumnado:

Estudantado dos Graos de Historia, Historia da Arte, Humanidades, Xeografía e Historia, Ciencias da Cultura e, en xeral, da rama de Arte e Humanidades. Profesionais da arqueolocía e persoas interesadas na Historia en xeral.

Coordinación:

Dirección: Juan Luís Montero Fenollós
Secretaría: Jorge Sanjurjo Sánchez

Entidades colaboradoras

  • Concello de Ortigueira
  • Centro de Estudos do Próximo Oriente

Prezo:

Prezo público xeral: 50 €

Prezo reducido: 30 € aplicable a estudantes de calquera universidade, comunidade universitaria da UDC e desempregados.

Información:

Facultade de Humanidades

Campus de Esteiro

15403 - Ferrol

fenollos@udc.es  

Tel. 881 013820

Resumo do curso:

Os estudos e a investigación no campo da Exiptoloxía e do Oriente antigo contan cunha escasa tradición en España. Este curso ten como principal obxectivo cubrir unha lagoa formativa do noso sistema universitario no ámbito da Historia Antiga Universal, dando a coñecer as contribucións da investigación española sobre Éxito e Oriente Próximo na antigüidade. Nesta edición o tema central será a cidade e a realeza e contará, ademais, cun obradoiro de introdución a escritura cuneiforme..

Pautas de matrícula

Matrícula