CURSOS DE VERÁN 2019

O HUMANISTA DIXITAL: COMPETENCIAS, RECURSOS E FERRAMENTAS PARA O ESTUDO E A INVESTIGACIÓN NO SÉCULO XXI

2, 3, 4 e 5 de xullo

PROGRAMA

Prazo de matrícula: do 21 de maio ata o 25 de xuño

Horas de duración: 30

Lugar de realización

Facultade de Filoloxía

R/ Lisboa s/n

Campus a Zapateira 

15008 A Coruña

Recoñecemento académico

Ao estudantado da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h, máximo 3 créditos por cada curso (Resolución reitoral do 16/10/2017 da UDC)

Perfil preferente do alumnado:

Graduados e estudantes en calquera disciplina Humanística ou das Ciencias Sociais (Filoloxía, Historia, Biblioteconomía e Documentación, Historia, Xeografía, Historia da Arte, Ciencias da Comunicación, etc.), Enxeñeiros Informáticos interesados polas Humanidades Dixitais.

Coordinación:

Dirección: Nieves Pena Sueiro
Secretaría: Carlota Fernández Travieso

Entidades colaboradoras:

Grupo de Investigación HISPANIA - Campus Innova

Prezo:

Prezo público xeral: 80 €

Prezo reducido: 50 € Aplicable a estudantes da UDC

nformación:

Facultade de Filoloxía

Dpto. de Letras

R/ Lisboa s/n

Campus da Zapateira

15071 A Coruña

nieves.pena.sueiro@udc.es

Tel. 881 011858

Resumo do curso:

Este curso ofrece información e formación sobre novos métodos e tecnoloxías  de desenvolvemento pola revolución dixital aplicados á investigación en disciplinas humanísticas, así como práctica activa baixo a dirección de expertos en tecnoloxías punteiras. Así mesmo, presentaranse diversos proxectos en curso e espérase un animado intercambio e reflexión sobre as Humanidades dixitais e a súa interacción con saberes tradicionais.

Pautas de matrícula

Matrícula