CURSOS DE VERÁN 2019

I CURSO DE VERÁN DE ANELAMENTO E MIGRACIÓN DE AVES

6 e 7 de setembro

PROGRAMA

Prazas limitadas

Horas de duración: 15

Lugar de realización:

Módulo I: Facultade de Ciencias - Campus A Zapateira

Módulo II: Encoro de Abegondo - Cecebre

 Recoñecemento académico:

Ao estudantado da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h, máximo 3 créditos por cada curso (Resolución reitoral do 16/10/2017 da UDC)

 Perfil preferente do alumnado: 

Orientado aos estudantes de Bioloxía e Ciencias Ambientais e calquera persoa interesada

Coordinación:

Dirección:Alberto Monteagudo
Secretaría: Ramón Muíño

Entidades colaboradoras:

Grupo de Anelamento Phylloscopus

Prezo:

Prezo público xeral: 50 €

Prezo reducido: 30 € Aplicable a estudantes de calquera universidade, persoas desempregradas, comunidade universitaria da UDC e activistas e voluntariado medioambiental.

Información:

Facultade de Ciencias

Rúa da Fraga, 10 - A Coruña

Campus da Zapateira
ramon.muino@udc.es

Tel. 881 012048

Resumo do curso:

Aproximación ao anelamento científico e ás excepcións normativas que o permitan.
Proporcionar un acercamento aos procesos migratorios.
Coñecer os obxectivos do anelamento.
Coñecemento práctico do anelamento como método científico.
Utilidade do anelamento á marxe dos procesos migratorios.