Seguimento da tramitación de teses de doutoramento

Autor Título
Alonso Jartin, Ruth Análise da metodoloxía contrabaixística dos séculos XIX e XX: adecuación ao actual ensino-aprendizaxe do contrabaixo a idades temperás”
Antelo Lema, Luís Miguel A crise identitaria no sistema teatral galego do século XXI: tensións entre o valor económico e o compromiso cunha identidade cultural diferenciada
Arenaza Corona, Antonino Complexos metálicos baseados en macrociclos de éteres corona. Análise de reactividade, estrutura e actividade biolóxica
Bagio, Bárbara Relacións entre a erosión hídrica, os sistemas de manexo do solo e a lonxitude da pendente
Blanco Fandiño, Julia Estudo do perfil clínico e neuropsicolóxico da síndrome de fraxilidade
Cabrera Andrade, Raúl Alejandro Priorización dos xenes e busca de drogas usando ferramentas infomáticas e técnicas de apredizaxe de máquinas en osteosarcoma
Casas Pais, Alba Degradación de proteínas como diana terapéutica contra o cancro: moléculas pequenas inhibidoras da E3 ubiquitina-ligasa Hakai
Castro Castro, Emilio Optimización de Roteiros de Mantemento: Resolución do VRP con Ganancias Constantes Aplicado a Mantemento de Instalacións
Castro Rascado, Alberto Modelos non deterministas de avaliación da sostenibilidade de instalacións enerxéticas edificatorias.
Chao Fernández, Aurelio As gravacións musicais da Compañía de Radio Televisión de Galicia no século XXI: Análise e implicacións artísticas, sociais e educativas.
Ciapparelli, Ileana Cecilia Estudo da capacidade de retención de fósforo de solos representativos da rexión Pampa Ondulada (Buenos Aires), frente o agregado de altas cargas de esterco bovino
Costa Pinto Prego de Faria, Maria Joana Síndrome de von Willebrand adquirido (SVWA). Diagnóstico e estratexias terapéuticas.
Fernández Míguez, Sheila A violencia machista en Chile: Unha visión dende o Dereito Penal e a Xustiza Mapuche
Fernández Sánchez, Andrea Imaxe, percepción e actitudes cara as ciencias na educación secundaria: unha perspectiva de xénero
Fraga Bugallo, Bruño Desenvolvemento e validación de modelos de turbulencia para Reynolds-Averaged e Partially-Averaged Navier-Stokes en tres dimensións. Aplicación a fluxo en canais abertos curvos e meandriformes.
Fraga de Cal, Beatriz Sistema integral de monitorización por análise de vibracións dunha turbina de mareas
García Martínez, José Antonio Contornas persoais de aprendizaxe de estudantes universitarios costarricenses
García Martínez, José Antonio Contornas persoais de aprendizaxe de estudantes universitarios costarricenses
González Díaz, Iria María Análise de metodoloxías innovadoras para o ensino-aprendizaxe das matemáticas na Educación Infantil por medio da investigación- acción na aula. Implicacións didácticas.
González López, Jorge Caracterización molecular e fenotípica de recursos fitoxenéticos de pemento (Capsicum spp.) e procura de xenes asociados a caracteres fenotípicos de interese
González-Puelles De Antonio, Ignacio Uso dos xogos de mans no ambito das matemáticas
Hermoza Castro, Maruja Otilia As medidas cautelares no proceso contencioso administrativo. Análise comparada entre o dereito peruano e español.
Herrera Peña, Jonathan Fontes de valor no mercado agroalimentario. Aplicación empírica a produtos de baixo prezo relativo.
Lagoa Costa, Borja Produción de polihidroxialcanoatos a partir de soro de leite e outras fontes de carbono usando cultivos microbianos mixtos
Lojo Sandino, Paula Interferencia lingüística no inglés utilizado en Irlanda
López Chao, Vicente Adrián A investigación en Expresión Gráfica Arquitectónica: aproximación bibliométrica ao contexto español
López Cortés, Andrés Antonio Priorización de xenes e busca de dianas terapéuticas por medio de ferramentas informáticas e técnicas de aprendizaxe automatizado en cancro de mama
López Cruz, Vilma Anastasia Nova metodoloxía para a interpretación da distribución espacial de Rhizoctonia solani Kühn no cultivo de Vigna unguiculata L. Walp (fríjol caupí), baseadas na aplicación de técnicas xeoestadísticas, na provincia de Holguín, Cuba
Montes Montes, Rebeca Avaliación do Trastorno do Desenvolvemento da Coordinación en poboación infantil española. Adaptación transcultural, validación psicométrica e normas de referencia para a versión española do DCD-questionnaire
Otero López, David A Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia na garantía e defensa da unidade de mercado
Pardo Carballido, Carmen A eficacia de Mindfulness no estrés dos estudantes universitarios
Pardo Carballido, Carmen A eficacia de Mindfulness no estrés dos estudantes universitarios
Remeseiro Reguero, Rebeca A responsabilidade civil do notario. Estudo sobre a sus principais obrigas, a determinación do dano e a súa indemnización
Rico Rico, Jose María O senado ante unha hipotética reforma constitucional: da posible supresión da cámara de representación territorial a través da revisión constitucional
Rodríguez Salvador, Beatriz Sinalización e aseguramento da calidade nos produtos pesqueiros dende o punto de vista do consumidor
Sánchez González, Jennifer Rede Natura 2000: Avaliación ambiental de plans e proxectos
Sarti, Gabriela Cristina NOVAS PERSPECTIVAS PARA A HORTICULTURA URBANA: EVALUACION DEN BIOFILM MICROBIANO COMO PROMOTOR DO CRECEMENTO VEXETAL
Serrano Orellana, Bill Jonathan Capital intelectual e actividade exportadora da empresa
Silva de Souza, Diego Henrique Variabilidade espacial dos atributos físicos do solo e da produtividade da cana-de-azucre avaliada mediante análise multifractal e xeoestatística
Soage Quintáns, Manuel Andrés Modelo de simulación numérica para a optimización e a análise da producción de gas non convencional
Varela Vázquez, Adrián Estudo da función da Conexina43 no desenvolvemento de tumores con mutacións en BRAF e na adquisición de resistencia a inhibidores BRAF/MEK
Vila Paz, Alba Desenvolvemento da autonomía persoal en nenos con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade
Villalba Rama, Diego Optimización topolóxica de estruturas con alta definición espacial considerando mínimo peso e restricións en tensión