Tese de doutoramento

Inicio e continuación para a elaboración da tese:
Dirección da tese:
Tramitación para a defensa da tese:
Solicitude titulo de doutor/a:
Legalización de documentos expedidos pola UDC na Coruña:
  • Recoñecemento de sinaturas dos cargos oficiais da UDC:

Delegación do Goberno (Alta Inspección de Educación)
Praza de Ourense, nº 11 - 1º andar - A Coruña
Tf. 981 989 550 / 981 989 552

  • Apostila da Haia:

Pazo de Xustiza
Praza de Galicia - A Coruña