Oficina de Medio Ambiente (OMA)

Xestión ambiental, sensibilización e participación da comunidade universitaria nas cuestións relacionadas co medio ambiente e a sustentabilidade.

Actualidade