Facultade de Informática

Oferta académica en inglés

Master en Computación de Altas Prestacións

CÓDIGO

NOME

ECTS

Semestre

4473104
High Performance Infraestructures
6
1
4473105
HPC Tools
6
1
4473106
HPC on the Cloud
6
1
4473108
Data Analytics with HPC
6
2