Programa Erasmus

Curso 2015 - 2016

Estadísticas sobre estudantes españois

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos do Programa Erasmus
Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos do Erasmus Prácticas

Estatísticas sobre estudantes estranxeiros

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)