PROGRAMA ERASMUS

 Curso 2013 - 2014

Estadísticas sobre españois

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos do Programa Erasmus
Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos do Erasmus Prácticas

Estatísticas sobre estranxeiros

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos
  • Información e apoio institucional
  • Infraestructura
  • Recoñecemento académico
  • Experiencia persoal
  • Preparación linguística

Estatísticas sobre profesores

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
Datos baseados nas enquisas realizadas ós profesores

Estatísticas sobre persoal

Datos baseados nas enquisas realizadas ó personal

Estadísticas de anos anteriores: