Recoñecemento académico

Acordo de estudos (porcentaxe de estudantes españois)

Acordo_estudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixo algún exame (porcentaxe de estudantes españois)

Fixo_exame