Programa Erasmus

Estudantes españois

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI) 

Curso 2005-2006

Datos basados en enquisas realizadas ós estudantes Erasmus Españois

Curso 2005-2006

Estudantes extranxeiros

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Curso 2005-2006

Datos basados en enquisas realizadas ós estudantes Erasmus Extranxeiros

Curso 2005-2006

Profesores

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Curso 2005-2006

Datos basados en enquisas realizadas ós profesores

Curso 2005-2006